Materská škola

Materská škola bola založená v obci 1950, ako detský útulok v súkromnej budove u Karasov. Bola len s poldennou starostlivosťou s počtom zapísaných detí 15.

V roku 1951 sa materská škola presťahovala do mlyna u Lendvajiho. V roku 1959 sa v obci dostavala nová budova bývalého Miestneho národného výboru, kde materská škola dostala svoje priestory. Zariadenie začalo fungovať s celodennou výchovnou starostlivosťou detí.  Kroniku materskej školy začala písať v roku 1960, vtedajšia riaditeľka školy, pani Božena Trochová. Materská škola sídlila v týchto priestoroch do roku 1986. V septembri 1986 sa materská škola presťahovala do novopostavenej budovy materskej školy, kde sídli dodnes. Materská škola bola dvojtriedna, ale od roku 1998 poklesom detí v obci sa zrušila jedna trieda. Od tohto roka funguje materská škola ako jednotriedna až dodnes.

Kontakt

Materská škola
980 51 Veľké Teriakovce
047/56 95 192
msvelketeriakovce@gmail.com

Zamestnanci MŠ

  • Iveta Kalinová – riaditeľka MŠ
  • Zdena Odlerová – učiteľka MŠ
  • Zdena Kubincová – kuchárka
  • Bc. Alexandra Kalinová – vedúca ŠJ, upratovačka

Naše akcie a aktivity v školskom roku 2017/2018

September 2017

Október 2017

November 2017

December 2017

Február 2018

Marec 2018

Apríl 2018

Máj 2018

Naše akcie a aktivity v školskom roku 2018/2019