Poľovnícky spolok Maginhrad

Poľovnícky spolok Maginhrad vznikol v roku 2015 ako nastupnícka poľovnícka organizácia Poľovníckeho združenia Veľké Teriakovce. Zmenou sa upravila veľkosť hlasov jednotlivych členov, pričom majoritu získala rodina Keľová. Zhromaždením vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Veľké Teriakovce 6.8 2015 bolo užívanie poľovného revíru postúpené poľovníckej organizácii Poľovnícky spolok Maginhrad so sídlom 980 51 Veľké Teriakovce 137, IČO 42394422. Štatutárom spolku je Ing. Norbert Keľo.

Celková výmera je 3380ha a nachádza sa v 10 katastrálnych územiach: Nižný Skálnik, Horné Zahorany, Hrachovo, Sušany, Zacharovce, Čerenčany, Veľké Teriakovce, Kružno, Vyšný Skálnik a Rimavska Sobota. Revír je známy vynikajúcim genofondom srnčej zveri ale v posledných rokoch sa nám v hojnom počte nachádza aj diviačia, jelenia a danielia zver.

Spolok má 36 členov, vačšinou z obcí, ktoré sú v území revíru. V posledných rokoch vybudoval cez 15 uzatvorených kazatelníc a množstvo krmelcov. V zimných mesiacoch pravideľne zakrmujeme a tak pomáhame prekonať čas núdze.

Počas jarných mesiacov pomáhame s organizovaním Výstavy trofejí, ktorá sa pravideľne začala organizovať na Salaši pod Maginhradom. Okrem toho viacerí členovia pomáhajú pri dňoch obce s prípravou guľášu a iných poľovníckych špecialít.