Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj 10. mája 2024 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2024 28. marca 2024 - - Otvoriť
VZN 03/2024 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie voleb. plagátov na verej. priestranstvách na území obce 14. marca 2024 - - Otvoriť
VZN 02/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Teriakovce 14. marca 2024 - - Otvoriť
Správa audítora za rok 2022 15. januára 2024 - - Otvoriť
VZN 01/2024 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 14. decembra 2023 - - Otvoriť
Zámer zámeny pozemkov 13. marca 2024 - - Otvoriť
Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z finančného príspevku, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2023 6. marca 2024 - - Otvoriť
Úroveň vytriedenia KO 1. marca 2024 - - Otvoriť
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2023 15. februára 2024 - - Otvoriť
Sadzobník úhrad 17. januára 2024 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2024 17. januára 2024 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 13.12.2023 – 3. strana 13. decembra 2023 Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 13.12.2023 – 2. strana 13. decembra 2023 Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 13.12.2023 – 1. strana 13. decembra 2023 Otvoriť
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 13.12.2023 13. decembra 2023 Otvoriť
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľké Teriakovce 14. decembra 2023 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2024 až 2026 28. novembra 2023 - - Otvoriť
Návrh ROZPOČTU na rok 2024 28. novembra 2023 - - Otvoriť
Zápisnica okrskovej volebnej komisie – voľby do NRSR 2023 OKRSOK č. 2 2. októbra 2023 - - Otvoriť
Zápisnica okrskovej volebnej komisie – voľby do NRSR 2023 OKRSOK č. 1 2. októbra 2023 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 14.9.2023 20. septembra 2023 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 14.9.2023 20. septembra 2023 - - Otvoriť
Priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z finančného príspevku, priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu za rok 2022 13. septembra 2023 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 22.6.2023 28. júna 2023 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 22.6.2023 28. júna 2023 - - Otvoriť
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. júna 2023 - - Otvoriť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 22.6.2023 12. júna 2023 - - Otvoriť
Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 2. júna 2023 - - Otvoriť
Ročný výkaz o komunálnom odpade rok 2022 30. mája 2023 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 30.3.2023 4. apríla 2023 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 30.3.2023 4. apríla 2023 - - Otvoriť
PHRSR Mikroregiónu Rimava a Rimavica na r. 2023-2027 s výhľadom do r. 2030 31. marca 2023 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2023 31. marca 2023 - - Otvoriť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.3.2023 22. marca 2023 - - Otvoriť
Dohoda č. 23/31/010/2 § 10 2023 18. januára 2023 - - Otvoriť
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Veľké Teriakovce od 1.1.2023 17. januára 2023 - - Otvoriť
Všeobecné záväzné nariadenie 2023 17. januára 2023 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 12.1.2023 16. januára 2023 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 12.1.2023 16. januára 2023 - - Otvoriť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 12.1.2023 9. januára 2023 - - Otvoriť
Príloha č.1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 42 23 01 – Veľké Teriakovce 22. decembra 2022 - - Otvoriť
Zmluva o poskytnutí služby č. 42 23 01 22. decembra 2022 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2023 20. decembra 2022 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 24.11.2022 29. novembra 2022 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 24.11.2022 29. novembra 2022 - - Otvoriť
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie dňa 24.11.2022 21. novembra 2022 - - Otvoriť
Nájomné zmluvy Cyklotrasa Rimavská zelená cesta – 4. časť 3. novembra 2022 - - Otvoriť
Zmluva na odchyt ŠŤASTNÉ LABKY FIĽAKOVO 12. októbra 2022 - - Otvoriť
Notárska zápisnica Belušiak 10. októbra 2022 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 29.9.2022 6. októbra 2022 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 29.9.2022 6. októbra 2022 - Otvoriť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29.9.2022 27. septembra 2022 - - Otvoriť
Príloha č. 1 k Dodatku č.4 k Zmluve o poskytnutí služby č. 70 17 01 12. júla 2022 - - Otvoriť
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí služby č. 70 17 01 12. júla 2022 - - Otvoriť
Príloha č.1 k Dodatku č.3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 88 19 01 12. júla 2022 - - Otvoriť
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 88 19 01 12. júla 2022 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 30.6.2022 8. júla 2022 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 30.6.2022 6. júla 2022 - Otvoriť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 30.6.2022 27. júna 2022 - - Otvoriť
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO 2022 12. mája 2022 - - Otvoriť
Zmluva o dielo č. 2/2022+ Dodatok č.1 + Súpis prác – Krypta Vrbovce nad Rimavou 25. apríla 2022 - - Otvoriť
Ročný výkaz o komunálnom odpade rok 2021.pdf 28. marca 2022 - - Otvoriť
Zmluva o dielo č. 2022 – 001 Elektronické kostolné zvony 28. marca 2022 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 17.3.2022 22. marca 2022 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 17.3.2022 22. marca 2022 - - Otvoriť
Nájomné zmluvy Cyklotrasa Rimavská zelená cesta – 3. časť 7. marca 2022 - - Otvoriť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 17.3.2022 1. marca 2022 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2022 24. februára 2022 - - Otvoriť
Nájomné zmluvy Cyklotrasa Rimavská zelená cesta – 2. časť 3. februára 2022 - - Otvoriť
Priority rozvoja sociálnych služieb obce Veľké Teriakovce 10. januára 2022 - - Otvoriť
Zmluva na rok 2022 BRKO 22. decembra 2021 - - Otvoriť
Zmluva na rok 2022 komunálny odpad 22. decembra 2021 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 16.12.2021 22. decembra 2021 - - Otvoriť
Zápisnica z obecného zastupiteľstva 16.12.2021 22. decembra 2021 - - Otvoriť
Stanovisko kontrolórky k rozpočtu 22. decembra 2021 - - Otvoriť
Správa audítora za rok 2020 22. decembra 2021 - - Otvoriť
Nájomné zmluvy Cyklotrasa Rimavská zelená cesta – 1. časť 15. decembra 2021 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2022 29. novembra 2021 - - Otvoriť
Dohoda č.21/31/010/70 §10 2022 25. novembra 2021 - - Otvoriť
Dohoda č.21/31/012/44 VPP 2022 25. novembra 2021 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 16.9.2021 20. septembra 2021 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 16.9.2021 20. septembra 2021 - - Otvoriť
Zmluva o dielo 2/2021 Rekonštrukcia strechy na Obecnom úrade vo Veľkých Teriakovciach 9. septembra 2021 - - Otvoriť
Zmluva o dielo 1/2021 Rekonštrukcia budovy tribúny /fasáda/ v obci Veľké Teriakovce 9. septembra 2021 - - Otvoriť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 16.9.2021 7. septembra 2021 - - Otvoriť
Uznesenie z obecného zastupiteľstva 24.6.2021 2. júla 2021 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 24.6.2021 2. júla 2021 - - Otvoriť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.6.2021 21. júna 2021 - - Otvoriť
Spoločná tlačová správa ŠÚ SR, ZMOS a Únie miest Slovenska z 25.5.2021 k sčítaniu obyvateľov 26. mája 2021 - - Otvoriť
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO 2021 12. mája 2021 - - Otvoriť
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – Veľké Teriakovce – 30.3.2021 7:30-16:30 23. marca 2021 - - Otvoriť
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – Malé Teriakovce – 29.3.2021 7:30-16:30 23. marca 2021 - - Otvoriť
Zákaz vypaľovania trávy 22. marca 2021 - - Otvoriť
Uznesenie z obecného zastupiteľstva 18.3.2021 22. marca 2021 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 18.3.2021 22. marca 2021 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2021 16. marca 2021 - - Otvoriť
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 16. marca 2021 - - Otvoriť
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 6/2020 MAS Malohont, Obec Veľké Teriakovce 10. februára 2021 - - Otvoriť
Tlačová správa o sčítaní obyvateľov 29. januára 2021 - - Otvoriť
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 145928 08U03 13. januára 2021 - - Otvoriť
Zmluva o výpožičke 22. decembra 2020 - - Otvoriť
DOHODA §12 22. decembra 2020 - - Otvoriť
DOHODA §10 22. decembra 2020 - - Otvoriť
Uznesenie z obecného zastupiteľstva 15.12.2020 21. decembra 2020 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 15.12.2020 21. decembra 2020 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2021 16. novembra 2020 - - Otvoriť
Objednávka VKK 12. novembra 2020 - - Otvoriť
Kúpna zmluva malotraktor 12. novembra 2020 - - Otvoriť
Zmluva o dielo č. 2/2020 – Rekonštrukcia HZ 3. novembra 2020 - - Otvoriť
Tlačová správa BB kraj – Sčítanie domov a bytov 2021 19. októbra 2020 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 24.9.2020 30. septembra 2020 - - Otvoriť
Uznesenie z obecného zastupiteľstva 24.9.2020 30. septembra 2020 - - Otvoriť
Tlačová správa BB kraj – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 25. septembra 2020 - - Otvoriť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 24.9.2020 11. septembra 2020 - - Otvoriť
Kúpnopredajná zmluva Moncoľová 21. augusta 2020 - - Otvoriť
Brantner brožúrka 2020 19. augusta 2020 - - Otvoriť
Tlačová správa BB kraj – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 12. augusta 2020 - - Otvoriť
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie BB kraja na roky 2021-2027 4. augusta 2020 - - Otvoriť
Zmluva o dielo (obecný rozhlas) 27. júla 2020 D-Set, s.r.o. 6684,65€ Otvoriť
Zmluva o dielo (kamerový systém) 27. júla 2020 D-Set, s.r.o. 11836,14€ Otvoriť
Zápisnica zo dňa 25.6.2020 29. júna 2020 - - Otvoriť
Uznesenie z obecného zastupiteľstva 25.6.2020 29. júna 2020 - - Otvoriť
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.6.2020 9. júna 2020 - - Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2019 28. mája 2020 - - Otvoriť
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO č. 1420 700 13. mája 2020 - - Otvoriť
Dodatok k VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce VT, MT, VnR 3. apríla 2020 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 30.3.2020 2. apríla 2020 - - Otvoriť
Uznesenia obec.zastup. 2020 2. apríla 2020 - - Otvoriť
Výsledky volieb NRSR 2020 2. marca 2020 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2020 2. marca 2020 - - Otvoriť
Výberové konanie – KC Vrbovce 30. januára 2020 - - Otvoriť
Zber BRKO 2020 15. januára 2020 - - Otvoriť
Kúpnopredajná zmluva Majorošová 8. januára 2020 - - Otvoriť
Kúpnopredajná zmluva Mitter 8. januára 2020 - - Otvoriť
Uznesenia z obecného zastupiteľstva 12.12.2019 16. decembra 2019 - - Otvoriť
Zápisnica zo dňa 12.12.2019 16. decembra 2019 - - Otvoriť
Brantner – príloha 1. decembra 2019 - - Otvoriť
Dodatok k zmluve Brantner 1. decembra 2019 - - Otvoriť
Zmluva o poskytovaní služieb Brantner 1. decembra 2019 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2020 22. novembra 2019 - - Otvoriť
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Veľké Teriakovce s účinnosťou od 01.01.2020 22. novembra 2019 - - Otvoriť
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 22. novembra 2019 - - Otvoriť
Zápisnica z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach ktoré sa konalo dňa 12.09.2019 vo Vrbovciach nad Rimavou. 12. septembra 2019 - - Otvoriť
UZNESENIE z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach nad Rimavou ktoré sa konalo dňa 12.09.2019 12. septembra 2019 - - Otvoriť
UZNESENIE z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach ktoré sa konalo dňa 06.06.2019 11. júna 2019 - - Otvoriť
Výsledky volieb EÚ 2 strana okr. 2 27. mája 2019 - - Otvoriť
Výsledky volieb EÚ 1 strana okr. 2 27. mája 2019 - - Otvoriť
Výsledky volieb EÚ 2 strana okr. 1 27. mája 2019 - - Otvoriť
Výsledky volieb EÚ 1 strana okr. 1 27. mája 2019 - - Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2018 21. mája 2019 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2019 29. januára 2019 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2018 29. januára 2019 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2019 28. januára 2019 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E z ustanovujúceha zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 10.12.2018 11. decembra 2018 - - Otvoriť
Výsledky volieb 2018 12. novembra 2018 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 17-2018 až 23-2018 zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 25.10.2018 6. novembra 2018 - - Otvoriť
Zoznam kandidátov – starosta . 21. septembra 2018 - - Otvoriť
Zoznam kandidátov – poslanci. 21. septembra 2018 - - Otvoriť
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie 2018. 5. septembra 2018 - - Otvoriť
Určenie volebného obvodu a počet poslancov. 20. augusta 2018 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 12-2018 až 16-2018 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 16.08.2018 20. augusta 2018 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 4-2018 až 11-2018 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 14.06.2018 19. júna 2018 - - Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2017 28. mája 2018 - - Otvoriť
Prevod nehnuteľného majetku 30. apríla 2018 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 1-2018 až 3-2018 z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 16.03.2018 19. marca 2018 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2017 30. januára 2018 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 20-2017 až 27-2017 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 14.12.2017 19. decembra 2017 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2018 30. novembra 2017 - - Otvoriť
Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľké Teriakovce. 13. novembra 2017 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 14-2017 až 19-2017 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 21.09.2017 29. septembra 2017 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 9-2017 až13-2017 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 23.06.2019 28. júna 2017 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 1-2017 až 8-2017 z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 22.03.2017 28. marca 2017 - - Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2016 7. marca 2017 - - Otvoriť
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Teriakovce 9. februára 2017 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2016 16. januára 2017 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2017 29. novembra 2016 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 18-2016 až 21-2016 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 22.09.2016 4. októbra 2016 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 8/2016 až 17/2016 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 23.06.2016 29. júna 2016 - - Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2015 6. júna 2016 - - Otvoriť
Výberové konanie Šanca pre Dražice – KC Vrbovce 11.5.2016 28. apríla 2016 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 1-2016 až 7-2016 z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 18.03.2016 6. apríla 2016 - - Otvoriť
2016 Rozvoz TKO a SZ. 31. marca 2016 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2015 29. januára 2016 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2015 – 2018 30. decembra 2015 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 35/2015 až 43/2015 z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 17.12.2015 18. decembra 2015 - - Otvoriť
Návrh rozpočtu Obce Veľké Teriakovce na rok 2016 3. decembra 2015 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 31-2015 až 34-2015 zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 24.9.2015 30. septembra 2015 - - Otvoriť
Kúpna zmluva Oravec,Oravcová, obec Veľké Teriakovce – odpis notárska zápisnica N 368/2015 , Nz 23664/2015 , NCR1s 2419 /2015 1. augusta 2015 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 24/2015 až 30/2015 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 26.06.2015 7. júla 2015 - - Otvoriť
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 29. mája 2015 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 14/2015 až 23/2015 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 24.04.2015 24. apríla 2015 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 1-2015 až 13-2015 z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 20.02.2014 25. februára 2015 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2015 29. januára 2015 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2014 29. januára 2015 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E z ustanovujúceha zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 10.12.2014 19. decembra 2014 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 18-2014 až 23-2014 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 27.06.2014 14. júla 2014 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 8-2014 až 17-2014 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 30.04.2014 30. apríla 2014 - - Otvoriť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2013 31. decembra 2013 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 29-2013 až 36-2013 z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 12.12.2013 18. decembra 2013 - - Otvoriť
U Z N E S E N I E čislo 22-2013 až 28-2013 zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 19.09.2013 9. decembra 2013 - - Otvoriť
Zmluva o dielo č. 12/2011 9. decembra 2013 - - Otvoriť
1.zmena rozpoctu 2013-vydaje 3. decembra 2013 - - Otvoriť
1.zmena rozpoctu 2013-prijmy 3. decembra 2013 - - Otvoriť
1.zmenarozpoctu 2013-rekapitulacia 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2014-2016-vydavky 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2014-2016-prijmy 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2014-2016-rekapitulacia 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Návrh rozpočtu Obce Veľké Teriakovce na roky 2014 – 2016 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Navrh na1 zmenu rozpoctu 2013 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Uznesenia č. 1 až 7 /2013 28. februára 2013 - - Otvoriť
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.1040/2012/UZ 22. novembra 2012 - - Otvoriť
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie preklenovacieho úveru 22. novembra 2012 - - Otvoriť
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1914/2012/D 30. októbra 2012 - - Otvoriť
Zmluva o termínovanom úvere č. 1040/2012UZ 30. októbra 2012 - - Otvoriť
Strojnozemné práce – multifunkčné ihrisko 24. októbra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 1587,3€ Otvoriť
Demontáž pôvodného oplotenia – multifunkčné ihrisko 16. októbra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 2035,27€ Otvoriť
Oplotenie – multifunkčné ihrisko 16. októbra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 5198,64€ Otvoriť
Stavebné práce – multifunkčné ihrisko 16. októbra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 2594,98€ Otvoriť
Stavebné práce – multifunkčné ihrisko 5. októbra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 5356,36€ Otvoriť
Odber zemného plynu 3/2012 1. októbra 2012 SPP 1166€ Otvoriť
Stavebné práce – multifunkčné ihrisko 10. septembra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 10539,6€ Otvoriť
Dodávka a montáž okien – škôlka 20. augusta 2012 Montag 1527,35€ Otvoriť
Odvoz a uskladnenie odpadu 7/2012 8. augusta 2012 Brantner 1303,17€ Otvoriť
Uznesenia č. 12 až 18 /2012 27. apríla 2012 - - Otvoriť
Odber zemného plynu 4/2012 1. apríla 2012 SPP 1184€ Otvoriť
Uznesenia č. 1 až 11 /2012 2. marca 2012 - - Otvoriť
Odber zemného plynu 3/2012 1. marca 2012 SPP 1580€ Otvoriť
Odvoz a uskladnenie odpadu 1/2012 8. februára 2012 Brantner 1106,59€ Otvoriť
Odber zemného plynu 2/2012 1. februára 2012 SPP 1634€ Otvoriť
Rozpočet obce Veľké Teriakovce na rok 2012 23. decembra 2011 - - Otvoriť
Uznesenia č. 50 až 62 /2011 23. decembra 2011 - - Otvoriť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 9. decembra 2011 - - Otvoriť
Návrh rozpočtu obce Veľké Teriakovce na rok 2012 9. decembra 2011 - - Otvoriť
Odber zemného plynu 1/2012 1. decembra 2011 SPP 1392€ Otvoriť
Odber zemného plynu 11/2011 11. novembra 2011 SPP 1283€ Otvoriť
Uznesenia č. 43 až 49 /2011 4. novembra 2011 - - Otvoriť
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Výstavba multifunkčného ihriska a úprava okolia obce 27. októbra 2011 STAVOMAT 1560€ Otvoriť
Odber zemného plynu 10/2011 11. októbra 2011 SPP 1043€ Otvoriť
Odvoz a uskladnenie odpadu 8/2011 11. októbra 2011 Brantner 1378,18€ Otvoriť
Odber zemného plynu 4/2011 18. apríla 2011 SPP 1057€ Otvoriť
Odvoz a uskladnenie odpadu 3/2011 15. apríla 2011 Brantner 1279,03€ Otvoriť
Odber zemného plynu 3/2011 15. marca 2011 SPP 1373€ Otvoriť
Náklady za poskytnuté soc. služby IV.Q2010 1. marca 2011 Domov dôchodcov RS 1304,12€ Otvoriť
Nedoplatok plyn 2010 16. februára 2011 SPP 2635,29€ Otvoriť
Odber zemného plynu 1/2011 16. februára 2011 SPP 1269€ Otvoriť
Odber zemného plynu 2/2011 11. februára 2019 SPP 1415€ Otvoriť
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO na území obce Veľké Teriakovce 23. septembra 2016 - - Otvoriť