Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Zápisnica z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach ktoré sa konalo dňa 12.09.2019 vo Vrbovciach nad Rimavou. 12. septembra 2019 - - Stiahnuť
UZNESENIE z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vrbovciach nad Rimavou ktoré sa konalo dňa 12.09.2019 12. septembra 2019 - - Stiahnuť
UZNESENIE z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach ktoré sa konalo dňa 06.06.2019 11. júna 2019 - - Stiahnuť
Výsledky volieb EÚ 2 strana okr. 2 27. mája 2019 - - Stiahnuť
Výsledky volieb EÚ 1 strana okr. 2 27. mája 2019 - - Stiahnuť
Výsledky volieb EÚ 2 strana okr. 1 27. mája 2019 - - Stiahnuť
Výsledky volieb EÚ 1 strana okr. 1 27. mája 2019 - - Stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2018 21. mája 2019 - - Stiahnuť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2019 29. januára 2019 - - Stiahnuť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2018 29. januára 2019 - - Stiahnuť
Rozpočet na rok 2019 28. januára 2019 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E z ustanovujúceha zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 10.12.2018 11. decembra 2018 - - Stiahnuť
Výsledky volieb 2018 12. novembra 2018 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 17-2018 až 23-2018 zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 25.10.2018 6. novembra 2018 - - Stiahnuť
Zoznam kandidátov – starosta . 21. septembra 2018 - - Stiahnuť
Zoznam kandidátov – poslanci. 21. septembra 2018 - - Stiahnuť
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie 2018. 5. septembra 2018 - - Stiahnuť
Určenie volebného obvodu a počet poslancov. 20. augusta 2018 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 12-2018 až 16-2018 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 16.08.2018 20. augusta 2018 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 4-2018 až 11-2018 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 14.06.2018 19. júna 2018 - - Stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2017 28. mája 2018 - - Stiahnuť
Prevod nehnuteľného majetku 30. apríla 2018 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 1-2018 až 3-2018 z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 16.03.2018 19. marca 2018 - - Stiahnuť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2017 30. januára 2018 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 20-2017 až 27-2017 zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 14.12.2017 19. decembra 2017 - - Stiahnuť
Rozpočet na rok 2018 30. novembra 2017 - - Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľké Teriakovce. 13. novembra 2017 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 14-2017 až 19-2017 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 21.09.2017 29. septembra 2017 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 9-2017 až13-2017 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 23.06.2019 28. júna 2017 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 1-2017 až 8-2017 z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 22.03.2017 28. marca 2017 - - Stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2016 7. marca 2017 - - Stiahnuť
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Teriakovce 9. februára 2017 - - Stiahnuť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2016 16. januára 2017 - - Stiahnuť
Rozpocet na rok 2017 29. novembra 2016 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 18-2016 až 21-2016 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 22.09.2016 4. októbra 2016 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 8/2016 až 17/2016 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 23.06.2016 29. júna 2016 - - Stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2015 6. júna 2016 - - Stiahnuť
Výberové konanie Šanca pre Dražice – KC Vrbovce 11.5.2016 28. apríla 2016 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 1-2016 až 7-2016 z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 18.03.2016 6. apríla 2016 - - Stiahnuť
2016 Rozvoz TKO a SZ. 31. marca 2016 - - Stiahnuť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2015 29. januára 2016 - - Stiahnuť
Rozpocet na rok 2015 – 2018 30. decembra 2015 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 35/2015 až 43/2015 z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 17.12.2015 18. decembra 2015 - - Stiahnuť
Návrh rozpočtu Obce Veľké Teriakovce na rok 2016 3. decembra 2015 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 31-2015 až 34-2015 zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 24.9.2015 30. septembra 2015 - - Stiahnuť
Kúpna zmluva Oravec,Oravcová, obec Veľké Teriakovce – odpis notárska zápisnica N 368/2015 , Nz 23664/2015 , NCR1s 2419 /2015 1. augusta 2015 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 24/2015 až 30/2015 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 26.06.2015 7. júla 2015 - - Stiahnuť
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 29. mája 2015 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 14/2015 až 23/2015 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 24.04.2015 24. apríla 2015 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 1-2015 až 13-2015 z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 20.02.2014 25. februára 2015 - - Stiahnuť
Rozpocet na rok 2015 29. januára 2015 - - Stiahnuť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2014 29. januára 2015 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E z ustanovujúceha zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 10.12.2014 19. decembra 2014 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 18-2014 až 23-2014 z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 27.06.2014 14. júla 2014 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 8-2014 až 17-2014 z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 30.04.2014 30. apríla 2014 - - Stiahnuť
ZOZNAM FAKTÚR – ROK 2013 31. decembra 2013 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 29-2013 až 36-2013 z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 12.12.2013 18. decembra 2013 - - Stiahnuť
U Z N E S E N I E čislo 22-2013 až 28-2013 zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach, ktoré sa konalo dňa 19.09.2013 9. decembra 2013 - - Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 12/2011 9. decembra 2013 - - Stiahnuť
1.zmena rozpoctu 2013-vydaje 3. decembra 2013 - - Stiahnuť
1.zmena rozpoctu 2013-prijmy 3. decembra 2013 - - Stiahnuť
1.zmenarozpoctu 2013-rekapitulacia 3. decembra 2013 - - Stiahnuť
Rozpocet na rok 2014-2016-vydavky 3. decembra 2013 - - Stiahnuť
Rozpocet na rok 2014-2016-prijmy 3. decembra 2013 - - Stiahnuť
Rozpocet na rok 2014-2016-rekapitulacia 3. decembra 2013 - - Stiahnuť
Návrh rozpočtu Obce Veľké Teriakovce na roky 2014 – 2016 3. decembra 2013 - - Stiahnuť
Navrh na1 zmenu rozpoctu 2013 3. decembra 2013 - - Stiahnuť
Uznesenia č. 1 až 7 /2013 28. februára 2013 - - Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.1040/2012/UZ 22. novembra 2012 - - Stiahnuť
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie preklenovacieho úveru 22. novembra 2012 - - Stiahnuť
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1914/2012/D 30. októbra 2012 - - Stiahnuť
Zmluva o termínovanom úvere č. 1040/2012UZ 30. októbra 2012 - - Stiahnuť
Strojnozemné práce – multifunkčné ihrisko 24. októbra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 1587,3€ Stiahnuť
Demontáž pôvodného oplotenia – multifunkčné ihrisko 16. októbra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 2035,27€ Stiahnuť
Oplotenie – multifunkčné ihrisko 16. októbra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 5198,64€ Stiahnuť
Stavebné práce – multifunkčné ihrisko 16. októbra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 2594,98€ Stiahnuť
Stavebné práce – multifunkčné ihrisko 5. októbra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 5356,36€ Stiahnuť
Odber zemného plynu 3/2012 1. októbra 2012 SPP 1166€ Stiahnuť
Stavebné práce – multifunkčné ihrisko 10. septembra 2012 Ondrej Molnár - STAVOSERVIS 10539,6€ Stiahnuť
Dodávka a montáž okien – škôlka 20. augusta 2012 Montag 1527,35€ Stiahnuť
Odvoz a uskladnenie odpadu 7/2012 8. augusta 2012 Brantner 1303,17€ Stiahnuť
Uznesenia č. 12 až 18 /2012 27. apríla 2012 - - Stiahnuť
Odber zemného plynu 4/2012 1. apríla 2012 SPP 1184€ Stiahnuť
Uznesenia č. 1 až 11 /2012 2. marca 2012 - - Stiahnuť
Odber zemného plynu 3/2012 1. marca 2012 SPP 1580€ Stiahnuť
Odvoz a uskladnenie odpadu 1/2012 8. februára 2012 Brantner 1106,59€ Stiahnuť
Odber zemného plynu 2/2012 1. februára 2012 SPP 1634€ Stiahnuť
Rozpočet obce Veľké Teriakovce na rok 2012 23. decembra 2011 - - Stiahnuť
Uznesenia č. 50 až 62 /2011 23. decembra 2011 - - Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 9. decembra 2011 - - Stiahnuť
Návrh rozpočtu obce Veľké Teriakovce na rok 2012 9. decembra 2011 - - Stiahnuť
Odber zemného plynu 1/2012 1. decembra 2011 SPP 1392€ Stiahnuť
Odber zemného plynu 11/2011 11. novembra 2011 SPP 1283€ Stiahnuť
Uznesenia č. 43 až 49 /2011 4. novembra 2011 - - Stiahnuť
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Výstavba multifunkčného ihriska a úprava okolia obce 27. októbra 2011 STAVOMAT 1560€ Stiahnuť
Odber zemného plynu 10/2011 11. októbra 2011 SPP 1043€ Stiahnuť
Odvoz a uskladnenie odpadu 8/2011 11. októbra 2011 Brantner 1378,18€ Stiahnuť
Odber zemného plynu 4/2011 18. apríla 2011 SPP 1057€ Stiahnuť
Odvoz a uskladnenie odpadu 3/2011 15. apríla 2011 Brantner 1279,03€ Stiahnuť
Odber zemného plynu 3/2011 15. marca 2011 SPP 1373€ Stiahnuť
Náklady za poskytnuté soc. služby IV.Q2010 1. marca 2011 Domov dôchodcov RS 1304,12€ Stiahnuť
Nedoplatok plyn 2010 16. februára 2011 SPP 2635,29€ Stiahnuť
Odber zemného plynu 1/2011 16. februára 2011 SPP 1269€ Stiahnuť
Odber zemného plynu 2/2011 11. februára 2019 SPP 1415€ Stiahnuť