Kamienkovanie

Popoludňajšie vyučovanie sa zameriava aj na rôzne zaujímavé aktivity.

Späť