Sadenie stromčekov

Stará múdrosť hovorí: Keď si v živote zasadil čo len jeden strom, nežil si nadarmo. Apríl – mesiac lesov si pripomenuli aj detičky zo škôlky a zasadením stromčeka na školskom dvore obohatili našu prírodu. Práca im išla od ruky, šikovní chlapci vykopali jamu, stromček zakopali aj poliali. A už len čakať na budúcu úrodu jabĺčok z vlastnej škôlkarskej záhrady.

Späť