Úcta k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v kultúrnom dome uskutočnil program pre dôchodcov a jubilantov, v ktorom vystúpili aj naše detičky s milým programom.

Späť