Spolok červeného kríža

Aktivity Miestneho spolku Červeného kríža vo Veľkých Teriakovciach:

  • Materiálna pomoc ľuďom postihnutým povodňami
  • Oceňovanie dlhoročných darcov krvi
  • Odborné zdravotné prednášky
  • Zájazdy do termálnych kúpalísk
  • Pomoc pri organizovaní spoločenských akcií v obci