O obci

Vymedzenie obce, počet obyvateľov a rozloha

Obec Veľké Teriakovce patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj, leží v Mikroregióne Rimava a Rimavica.

Obec Veľké Teriakovce vznikla v 13. storočí, najskôr ju vlastnil kaločský arcibiskup, neskôr rodiny Széchyovcov a Mikófalvyovcov.

Dnes žije v obci približne 865 obyvateľov. Svoju činnosť tu vykonáva obecný úrad. Rozhodovacím orgánom v činnosti obce je Obecné zastupiteľstvo, ktoré má v súčasnosti 7 poslancov.

Územie obce tvoria tri katastrálne územia: Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce nad Rimavou. Malé Teriakovce situované východne, Vrbovce nad Rimavou situované severne a časť Krásna situovaná južne sú miestne časti obce Veľké Teriakovce. Územie obce je na severe ohraničené hranicou katastrálneho územia obce Hrachovo, na severovýchode obcou Nižný Skálnik, na juhu katastrálnym územím obce Čerenčany a okresným mestom Rimavská Sobota a na západe hraničí s k.ú. obce Kružno a Sušany.   Celková rozloha obce je 2174 ha s minimálnou nadmorskou výškou 229 m.n.m a maximálnou 509 m.n.m.

Pohľad na obce Krásna, Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce nad Rimavou.
Pohľad na Vrbovce nad Rimavou

K obci patria aj Vrbovce nad Rimavicou, ktoré vznikli v 13.storočí a patrili zemanom z Hrachova, a Krásna, ktorá vznikla v roku 1922, keď 11 rodín z Klenovca osídlilo opustený majer. Vrbovce nad Rimavou a Krásna sa samostatne vyvíjali až do roku 1963, kedy boli pričlenené k Veľkým Teriakovciam. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu, povozníctvu a páleniu liehovín.

Pamiatky obce

Pamiatkami v obci Veľké Teriakovce sú barokovo – klasicistický evanjelický kostol z roku 1790 s neskorobarokovým oltárom a klasicistická budova mlyna z roku 1800, ktorá bola zrekonštruovaná v rokoch 2008-2010.

Najvýznamnejšou pamiatkou je však gotický evanjelický kostol z 15.storočia stojaci v miestnej časti Malé Teriakovce. Má veľmi cenný interiér so vzácnym kazetovým stropom. Kostol je súčasťou Gotickej cesty.

Gotický evanjelický kostol v Malých Teriakovciach

Maginhrad

Nad obcou sa nachádza vrch Maginhrad, ktorý patrí do k.ú. obce Nižný Skálnik. na ktorom v dávnej minulosti stál na ňom stredoveký hrad z 15.storočia, ktorý slúžil ako husitská pevnosť. Dodnes sa z neho nezachovala žiadna historická správa ani architektonická stopa. V dnešnej dobe na vrchu Maginhrad stojí rozhľadňa.

Rozhľadňa na Maginhrade

Materská škola

Materská škola bola založená v obci 1950, ako detský útulok v súkromnej budove u Karasov. Bola len s poldennou starostlivosťou s počtom zapísaných detí 15.

V roku 1951 sa materská škola presťahovala do mlyna u Lendvajiho. V roku 1959 sa v obci dostavala nová budova bývalého Miestneho národného výboru, kde materská škola dostala svoje priestory. Zariadenie začalo fungovať s celodennou výchovnou starostlivosťou detí.  Kroniku materskej školy začala písať v roku 1960, vtedajšia riaditeľka školy, pani Božena Trochová. Materská škola sídlila v týchto priestoroch do roku 1986. V septembri 1986 sa materská škola presťahovala do novopostavenej budovy materskej školy, kde sídli dodnes. Materská škola bola dvojtriedna, ale od roku 1998 poklesom detí v obci sa zrušila jedna trieda. Od tohto roka funguje materská škola ako jednotriedna až dodnes. Riaditeľkou materskej školy je Iveta Kalinová.

MŠ Veľké Teriakovce

Organizácie v obci Veľké Teriakovce

Na kultúrno–spoločenskom dianí v obci sa podieľajú aktívni občania združení v rôznych spoločenských organizáciách:
– Občianske združenie Teriakovčan, od roku 2010
– ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, cca od roku 1969
– Poľovnícky spolok Maginhrad, vznikol v roku 2015 ako nástupnícka poľovnícka organizácia Poľovníckeho združenia Veľké Teriakovce
– Miestny spolok Červeného kríža vo Veľkých Teriakovciach.

OZ Teriakovčan

DHZO Veľké Teriakovce

V roku 2019 bola obnovená činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce Veľké Teriakovce. K 1.1.2023 má DHZO Veľké Teriakovce 17 členov. DHZO Veľké Teriakovce má od Ministerstva vnútra zapožičaný hasičský automobil Iveco Daily a protipovodňový vozík. V obci bola v roku 2021 vďaka dotácii z Ministerstva vnútra obnovená Hasičská zbrojnica.

Hasičská zbrojnica po rekonštrukcii

V obci pôsobia podnikatelia v oblasti drevovýroby a poľnohospodárstva. Firma Keľo a synovia sa okrem poľnohospodárskej činnosti venuje aj cestovnému ruchu, vlastnia Salaš pod Maginhradom a Wellness pod Maginhradom.