O obci

Vymedzenie obce

Obec Veľké Teriakovce patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Obec leží v Mikroregióne Rimava a Rimavica.

Územie obce tvoria tri katastrálne územia: Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce. Malé Teriakovce situované východne, Vrbovce situované severne a časť Krásna situovaná južne sú miestne časti obce Veľké Teriakovce. Územie obce je na severe ohraničené hranicou katastrálneho územia obce Hrachovo, na severovýchode obcou Nižný Skálnik, na juhu katastrálnym územím obce Čerenčany a okresným mestom Rimavská Sobota a na západe hraničí s k.ú. obce Kružno a Sušany.

Celková rozloha obce je 2174 ha s minimálnou nadmorskou výškou 229 m.n.m a maximálnou 509 m.n.m.

Základná charakteristika

Obec Veľké Teriakovce tvorí jeden celok so svojimi časťami Malé Teriakovce, Vrbovce nad Rimavou a Krásna. Vznikla v 13. storočí. Najskôr ju vlastnil kalocsský arcibiskup, neskôr rodiny Széchyovcov a Mikófalvyovcov. Pamiatkami v obci Veľké Teriakovce sú barokovo – klasicistický evanjelický kostol z roku 1790 s neskorobarokovým oltárom a klasicistická budova mlyna z roku 1800.

Najvýznamnejšou pamiatkou je však gotický evanjelický kostol z 15.storočia stojaci v miestnej časti Malé Teriakovce. Kostol je súčasťou Gotickej cesty.

K obci patria aj Vrbovce nad Rimavicou, ktoré vznikli v 13.storočí a patrili zemanom z Hrachova. V roku 1963 boli Vrbovce pričlenené k Veľkým Teriakovciam. Obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu, povozníctvu a páleniu liehovín.

Nad obcou sa nachádza vrch Maginhrad, ktorý patrí do k.ú. obce Nižný Skálnik. na ktorom v dávnej minulosti stál na ňom stredoveký hrad z 15.storočia, ktorý slúžil ako husitská pevnosť. Dodnes sa z neho nezachovala žiadna historická správa ani architektonická stopa.

Dnes žije v obci približne 890 obyvateľov. Svoju činnosť tu vykonáva obecný úrad. Rozhodovacím orgánom v činnosti obce je Obecné zastupiteľstvo, ktoré má v súčasnosti 7 členov. V budove OcÚ sa nachádza aj pobočka Slovenskej pošty. Už dve desaťročia funguje v obci materská škola s detským ihriskom.

Na kultúrno–spoločenskom dianí v obci sa podieľajú aktívni občania združení v rôznych spoločenských organizáciách. Od roku 2010 aktívne funguje občianske združenie Teriakovčan.

Malé Teriakovce

Popis obce

„Obec Malé – Tirjakovce dľa druhu je dedina. Záznam v starých spisoch, poviestka o pôvode obce žiadna niet“. Toľko je známe o Malých Tirjakovciach“ z monografie bývalej župy Gemer – Malohontskej, že už pred rokom 1493. jestvovala a bola majetkom zemanskej rodiny Orlé. Roku 1493 ju kráľ Ladislav II. daroval Imrichovi Putnokymu. Neskôr boli jej majiteľmi gróf Berényiovci a gróf Kalnokyovci.

Položenie obce

„Obec na doline, na ľavom brehu rieky Rimavy bezprostredne pod pahorkami leží. Obec otvorená je na juh a sever a od severovýchodných vetrov chránená. Leží neďaleko hrdskej cesty Rim. Sobota – Tisovec. Pozostáva z jednej ulice, ktorá tiahne sa od severu k juhu. Obec je obkľúčená ovocnými záhradami a bezprostredne za tými nasledujú oračiny, lúky a tiež nie na veľkú vzdialenosť je i hora, lebo celý chotár obce len 883 kat. jút. výmeru obsahuje. Sihoty, lazy, salaše, iné staviská v hore, v poli atď. niet. K obci neprislúcha iná dedina ako čiastka politickej alebo školskej obce. Vzdialenosť od susedných obcí a od Veľkých Tirjakoviec 0,7 km, od Čerenčian 3 km, od Vyšnej – Pokoradze 5 km, od Slovenských Zahorian 4 km, od Nižného – Skálnika 2 km a od okresného mesta Rimavskej – Soboty 8 km.“