Veľké Teriakovce titulná fotka

Obec Veľké Teriakovce patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Obec leží v Mikroregióne Rimava a Rimavica. Územie obce tvoria tri katastrálne územia: Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce.

Viac o obci

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!

Obec Veľké Teriakovce oznamuje, že celoplošné skríningové testovanie na COVID-19 sa uskutoční v dňoch 23.1.2021 /t.j. sobota/ a 24.1.2021 /t.j. nedeľa/ od 8.00 hod. do 20.00 hod., v priestoroch kultúrneho domu vo Veľkých Teriakovciach. Každý občan, ktorý sa zúčastní testovania si musí doniesť preukaz totožnosti.

Prosíme občanov aby sa pri testovaní držali nasledovného harmonogramu:

  • v sobotu 23.1.2021 od 8.00 do 14.00 hod. sa budú testovať obyvatelia Veľkých Teriakoviec
  • v sobotu 23.1.2021 od 14.00 do 20.00 hod. sa budú testovať obyvatelia miestnych častí Malé Teriakovce a Krásna
  • v nedeľu 24.1.2021 od 8.00 do 12.00 hod. sa budú testovať obyvatelia miestnej časti Vrbovce nad Rimavou
  • v nedeľu 24.1.2021 od 13.00 do 20.00 hod. sa budú testovať obyvatelia obce Nižný Skálnik

V poradí budú uprednostňovaní obyvatelia s trvalým a prechodným pobytom podľa harmonogramu.

Žiadame občanov aby dodržiavali disciplínu a epidemiologické opatrenia a riadili sa pokynmi polície, zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí riadia priebeh testovania.

TESTUJEME LEN OBČANOV S TRVALÝM A PRECHODNÝM POBYTOM V OBCIACH: VEĽKÉ TERIAKOVCE, MALÉ TERIAKOVCE, KRÁSNA, VRBOVCE NAD RIMAVOU A NIŽNÝ SKÁLNIK.

AKTUÁLNE MAILOVÉ ADRESY OBECNÉHO ÚRADU VEĽKÉ TERIAKOVCE:

administrativa@velketeriakovce.sk
starosta@velketeriakovce.sk

Mailová adresa v.teriakovce@mail.t-com.sk bola k 31.12.2020 zrušená, na komunikáciu s OcÚ Veľké Teriakovce, prosím, používajte len hore uvedené mailové adresy.