Veľké Teriakovce titulná fotka

Obec Veľké Teriakovce patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Obec leží v Mikroregióne Rimava a Rimavica. Územie obce tvoria tri katastrálne územia: Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce.

Viac o obci
Deň Zeme 2021

Vážení občania, oznamujeme Vám, že občianske združenie HUMANA People to People Slovakia ukončilo spoluprácu pri zbere použitého šatstva a textílii. Z vyššie uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste do kontajnera pri OcÚ nevhadzovali šatstvo a textílie.

AKTUÁLNE MAILOVÉ ADRESY OBECNÉHO ÚRADU VEĽKÉ TERIAKOVCE:

administrativa@velketeriakovce.sk
starosta@velketeriakovce.sk

Mailová adresa v.teriakovce@mail.t-com.sk bola k 31.12.2020 zrušená, na komunikáciu s OcÚ Veľké Teriakovce, prosím, používajte len hore uvedené mailové adresy.

Novinky

Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Veľké Teriakovce

22. júna 2021

Realizované s finančnou podporou MAS MALOHONT Cez grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2020, Výzva č. 05/GP/MAS/2020, sme ako víťazná obec v povzbudzovaní cyklopretekov Teatro okolo Malohontu v roku 2019, získali od MAS Malohont finančný príspevok vo výške 500€ na revitalizáciu verejného priestranstva. Z tejto sumy boli kúpené a osadené 2 betónové smetné nádoby na verejnom priestranstve pri autobusovej zastávke […]

INTEGROVANÁ Územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota

3. júna 2021

Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce a Jesenské stali ste sa účasťou nového mestského útvaru – funkčnej mestskej oblasti Rimavská Sobota. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v tomto […]

Všetky články