Veľké Teriakovce titulná fotka

Obec Veľké Teriakovce patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Obec leží v Mikroregióne Rimava a Rimavica. Územie obce tvoria tri katastrálne územia: Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce.

Viac o obci

SČÍTANIE 2021

Sčítanie 2021

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj vo Veľkých Teriakovciach a miestnych častiach Malé Teriakovce, Vrbovce nad Rimavou a Krásna 👆

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút.

Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.

👩‍💻 Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 047/569 51 55 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu 🙂

Obecný úrad Veľké Teriakovce

Tlačová správa k elektronickému sčítaniu obyvateľov z 22.2.2021

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad Veľké Teriakovce z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie, bude otvorený nasledovne: vybavovanie stránok pondelok až piatok od 8 do 12 hod., od 13 do 16 hod. home office. Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia).

AKTUÁLNE MAILOVÉ ADRESY OBECNÉHO ÚRADU VEĽKÉ TERIAKOVCE:

administrativa@velketeriakovce.sk
starosta@velketeriakovce.sk

Mailová adresa v.teriakovce@mail.t-com.sk bola k 31.12.2020 zrušená, na komunikáciu s OcÚ Veľké Teriakovce, prosím, používajte len hore uvedené mailové adresy.