Veľké Teriakovce titulná fotka

Obec Veľké Teriakovce patrí na základe územno-správneho členenia do okresu Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj. Obec leží v Mikroregióne Rimava a Rimavica. Územie obce tvoria tri katastrálne územia: Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce a Vrbovce.

Viac o obci

Novinky

Rekonštrukcia chodníka…

14. augusta 2019

Tak a ďalšia výzva ako je zrekonštruovaný chodník vo Veľkých Teriakovciach v časti od zastávky až po koniec dediny smerom na Hrachovo je hotová.

Všetky články