Veselí tekvičiaci

K jesenným tradíciám neodmysliteľne patrí vyrezávanie tekvíc, tekvičkových strašidiel a potvoriek. Túto milú jesennú akciu sme nevynechali ani v našej materskej škole. Deti sa už pár dní tešili na spoločnú akciu s rodičmi, zháňali a nosili si tekvičky, ktoré si potom vyrezali. Zapálením sviečok, urobili príjemnú jesennú, trochu strašidelnú atmosféru a zhotovené strašidlá nám niekoľko dní zdobili priestory areálu škôlky.

Späť