Jesenná vychádzka

Posledné teplé slnečné dni využili naši škôlkari na turistickú vychádzku pod Maginhrad. Cieľom jesenného výstupu na stráň pod Maginhradom bolo budovanie pozitívneho citového vzťahu detí k prírode, viesť deti k cieľavedomému pozorovaniu prírody a prebúdzanie enviromentálneho cítenia. Deti sa počas dnešného dňa oboznámili so zvieratami žijúcimi v lese, stromami, rastlinami, kríkmi a ich plodmi. Zbierali bukvice, ktoré sú súčasťou potravy lesných zvierat, svoju šikovnosť a obratnosť si vyskúšali v zbieraní šišiek, vyčistili lesnú studničku a nakoniec malí šikovníci vyzbierali dve veľké vrecia smetí a odpadkov, ktoré sa nachádzali v lese. Odmenou za ich usilovnosť bola „opekačka“ . Deti si pochutnali na špekáčikoch a unavení, no plní zaujímavých zážitkov a nových vedomostí sa vracali späť do škôlky.

Späť