Stavanie mája

Pondelkové popoludnie pred 1. májom patrilo v našej obci stavaniu mája. Občianske združenie Teriakovčan v spolupráci s materskou školou a za finančnej podpory obecného úradu zorganizovalo milú akciu, ktorou sa nielen postavil symbol jari, ale pripomenuli sa aj obdobia tradičných prvomájových sprievodov. Zdobenie májového stromu začalo v materskej škole, kde si detičky za pomoci rodičov ozdobili farebnými stužkami najprv svoj škôlkarsky máj, ktorý im mocní oteckovia pomohli postaviť. Potom šikovne ozdobili aj mohutnejší strom, ktorý už v sprievode občanov, či mávajúcich detičiek zo škôlky a ich rodičov putoval v sprievode pred obchod Jednota. Tam bol za spevu detí z materskej školy osadený. Pre prítomných bolo pripravené občerstvenie v podobe párkov, či piva. A najmenší, ktorí boli vyobliekaní do krojov, dostali aj sladkú odmenu.

Späť