Články

100. výročie osídlenia Krásnej

22. júna 2022

Uplynulú sobotu (18.6.2022) sme si spoločne pripomenuli 100. výročie osídlenia osady Krásna – Széplak. Prešlo 100 rokov, odkedy v roku 1922 osídlilo opustený majer 11 rodín z Klenovca, spolu 78 ľudí. Spoločne vďaka svojej pracovitosti a zručnosti, vybudovali osadu Krásna, dnes miestnu časť Veľkých Teriakoviec. V kultúrnom dome sa na pravé poludnie konali Služby Božie s pánom biskupom Mgr. Milanom […]

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

20. mája 2022

Mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska schválil zásadné postoje, ktoré reagujú na vývoj a cenné skúsenosti z aplikačnej praxe samospráv. V tejto súvislosti dávame do pozornosti faktúru, ktorá ukazuje nárast výdavkov samospráv a tiež detaily k vybraným oblastiam v ktorých sa mestám a obciam zvyšujú výdavky.   Mimoriadny snem ZMOS konštatuje:  a) nástup ekonomickej krízy, ktorú […]

Rekonštrukcia krypty vo Vrbovciach nad Rimavou

27. apríla 2022

V 3. aprílovom týždni bola ukončená plánovaná rekonštrukcia Krypty v cintoríne Vrbovciach nad Rimavou. Nakoľko cez starú krytinu do krypty zatekalo, boli poškodené omietky v interiéri aj exteriéri. Na krypte sa vykonali nasledovné práce: nová vonkajšia omietka, vnútorné omietky, výmena dlažby, svietidiel, maľovanie stien a vchodových dverí, výmena dverí v náraďovni. Takisto bola na krypte vymenená strešná krytina s latovaním, […]

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Veľké Teriakovce

6. októbra 2021

V uplynulých dňoch boli ukončené práce na kompletnej rekonštrukcii vnútorných a vonkajších priestorov hasičskej zbrojnice vo Veľkých Teriakovciach. Rekonštrukciu na základe najnižšej ponuky vo verejnom obstarávaní vykonávala firma LYTON s.r.o. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Veľké Teriakovce je hradená z dotácie Ministerstva vnútra SR, ktorá nám bola poskytnutá vo výške 29.466,92€ a dofinancovaná z vlastných finančných prostriedkov obce Veľké Teriakovce v sume […]

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR Rimavská Sobota)

17. augusta 2021

Vízia rozvoja mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota do roku 2050: Udržateľný, zelený, sebestačný a bezpečný región so zachovalou prírodou, založený na obecnom hospodárstve, schopný odolávať zmene klímy, s aktívnymi konkurencieschopnými a spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi, s vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými a dostupnými službami, s dostatkom príležitostí pre rozvoj kultúry, športu a trávenie voľného času, v ktorom žijú […]

Výzva MAS zameraná na podporu podnikania vo výrobe a službách na území MAS

12. júla 2021

MAS MALOHONT podporí podnikanie vo výrobe aj v službách Na podporu podnikateľských zámerov má Miestna akčná skupina MALOHONT k dispozícii 479 000 eur. Výzva na predkladanie projektov, ktorú vyhlásila v júni tohto roka, je určená pre mikro a malé podniky. Pre získanie dotácie je potrebné splniť niekoľko podmienok, ktoré podrobne predstavíme na informačnom dni koncom júla. Podpora podnikania a inovácií […]

Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Veľké Teriakovce

22. júna 2021

Realizované s finančnou podporou MAS MALOHONT Cez grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2020, Výzva č. 05/GP/MAS/2020, sme ako víťazná obec v povzbudzovaní cyklopretekov Teatro okolo Malohontu v roku 2019, získali od MAS Malohont finančný príspevok vo výške 500€ na revitalizáciu verejného priestranstva. Z tejto sumy boli kúpené a osadené 2 betónové smetné nádoby na verejnom priestranstve pri autobusovej zastávke […]

INTEGROVANÁ Územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota

3. júna 2021

Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce a Jesenské stali ste sa účasťou nového mestského útvaru – funkčnej mestskej oblasti Rimavská Sobota. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v tomto […]