Články

Zákaz vypaľovania trávy

14. marca 2023

Vážení spoluobčania ! Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí občania uľahčujú  tým, že vypaľujú suchú […]

100. výročie osídlenia Krásnej

22. júna 2022

Uplynulú sobotu (18.6.2022) sme si spoločne pripomenuli 100. výročie osídlenia osady Krásna – Széplak. Prešlo 100 rokov, odkedy v roku 1922 osídlilo opustený majer 11 rodín z Klenovca, spolu 78 ľudí. Spoločne vďaka svojej pracovitosti a zručnosti, vybudovali osadu Krásna, dnes miestnu časť Veľkých Teriakoviec. V kultúrnom dome sa na pravé poludnie konali Služby Božie s pánom biskupom Mgr. Milanom […]

Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti

20. mája 2022

Mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska schválil zásadné postoje, ktoré reagujú na vývoj a cenné skúsenosti z aplikačnej praxe samospráv. V tejto súvislosti dávame do pozornosti faktúru, ktorá ukazuje nárast výdavkov samospráv a tiež detaily k vybraným oblastiam v ktorých sa mestám a obciam zvyšujú výdavky.   Mimoriadny snem ZMOS konštatuje:  a) nástup ekonomickej krízy, ktorú […]

Rekonštrukcia krypty vo Vrbovciach nad Rimavou

27. apríla 2022

V 3. aprílovom týždni bola ukončená plánovaná rekonštrukcia Krypty v cintoríne Vrbovciach nad Rimavou. Nakoľko cez starú krytinu do krypty zatekalo, boli poškodené omietky v interiéri aj exteriéri. Na krypte sa vykonali nasledovné práce: nová vonkajšia omietka, vnútorné omietky, výmena dlažby, svietidiel, maľovanie stien a vchodových dverí, výmena dverí v náraďovni. Takisto bola na krypte vymenená strešná krytina s latovaním, […]

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Veľké Teriakovce

6. októbra 2021

V uplynulých dňoch boli ukončené práce na kompletnej rekonštrukcii vnútorných a vonkajších priestorov hasičskej zbrojnice vo Veľkých Teriakovciach. Rekonštrukciu na základe najnižšej ponuky vo verejnom obstarávaní vykonávala firma LYTON s.r.o. Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Veľké Teriakovce je hradená z dotácie Ministerstva vnútra SR, ktorá nám bola poskytnutá vo výške 29.466,92€ a dofinancovaná z vlastných finančných prostriedkov obce Veľké Teriakovce v sume […]

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (IÚS UMR Rimavská Sobota)

17. augusta 2021

Vízia rozvoja mestskej funkčnej oblasti Rimavská Sobota do roku 2050: Udržateľný, zelený, sebestačný a bezpečný región so zachovalou prírodou, založený na obecnom hospodárstve, schopný odolávať zmene klímy, s aktívnymi konkurencieschopnými a spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi, s vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými a dostupnými službami, s dostatkom príležitostí pre rozvoj kultúry, športu a trávenie voľného času, v ktorom žijú […]

Výzva MAS zameraná na podporu podnikania vo výrobe a službách na území MAS

12. júla 2021

MAS MALOHONT podporí podnikanie vo výrobe aj v službách Na podporu podnikateľských zámerov má Miestna akčná skupina MALOHONT k dispozícii 479 000 eur. Výzva na predkladanie projektov, ktorú vyhlásila v júni tohto roka, je určená pre mikro a malé podniky. Pre získanie dotácie je potrebné splniť niekoľko podmienok, ktoré podrobne predstavíme na informačnom dni koncom júla. Podpora podnikania a inovácií […]

Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Veľké Teriakovce

22. júna 2021

Realizované s finančnou podporou MAS MALOHONT Cez grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2020, Výzva č. 05/GP/MAS/2020, sme ako víťazná obec v povzbudzovaní cyklopretekov Teatro okolo Malohontu v roku 2019, získali od MAS Malohont finančný príspevok vo výške 500€ na revitalizáciu verejného priestranstva. Z tejto sumy boli kúpené a osadené 2 betónové smetné nádoby na verejnom priestranstve pri autobusovej zastávke […]

INTEGROVANÁ Územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota

3. júna 2021

Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce a Jesenské stali ste sa účasťou nového mestského útvaru – funkčnej mestskej oblasti Rimavská Sobota. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v tomto […]