Exkurzia na miestne hospodárstvo

V jeden jesenný deň sa naši škôlkari vybrali na exkurziu na miestne poľnohospodárske družstvo. Jeden z majiteľov pán Ivan Keľo nám ochotne poukazoval areál hospodárskeho dvora, stroje a techniku, ktorú pri práci na poliach používajú. Najviac sa deťom páčilo v ovčíne, kde mohli vidieť prácu krmičov a ošetrovateľov oviec. Tieto si mohli aj pohladkať a nachovať ich senom, či obilím.

Späť