Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Veľké Teriakovce

V uplynulých dňoch boli ukončené práce na kompletnej rekonštrukcii vnútorných a vonkajších
priestorov hasičskej zbrojnice vo Veľkých Teriakovciach. Rekonštrukciu na základe najnižšej ponuky
vo verejnom obstarávaní vykonávala firma LYTON s.r.o.

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Veľké Teriakovce je hradená z dotácie Ministerstva vnútra
SR, ktorá nám bola poskytnutá vo výške 29.466,92€ a dofinancovaná z vlastných finančných
prostriedkov obce Veľké Teriakovce v sume 1550.89€. Celková cena rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice je 31.017,81€.

Súčasťou prác bola výmena garážových brán na automatické, výmena okien a dverí, nové vnútorné
a vonkajšie omietky, zateplenie plášťa budovy, hydroizolácia strechy, nová podlaha a obklady,
montáž novej sanity (WC, sprchový kút).

V nasledujúcom období plánujeme dokúpiť zariadenie interiéru hasičskej zbrojnice, aby v prípade
zásahu či cvičenia, mali členovia DHZO Veľké Teriakovce k dispozícii základné vybavenie ako sú
šatňové skrine, lavice, stôl a stoličky, kuchynka.

Veríme, že Dobrovoľný hasičský zbor obce Veľké Teriakovce sa rozrastie o nových členov,
a zrekonštruovaná budova hasičskej zbrojnice bude naplno využívaná.

Sme vďační, že sme najmä vďaka podpore Ministerstva vnútra SR, mohli predĺžiť životnosť budovy
hasičskej zbrojnice v obci a zlepšiť tak podmienky pre fungovanie DHZO Veľké Teriakovce.

HZ PO REKONŠTRUKCII

HZ PRED REKONŠTRUKCIOU