Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Veľké Teriakovce

Realizované s finančnou podporou MAS MALOHONT

Cez grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT 2020, Výzva č. 05/GP/MAS/2020, sme ako víťazná obec v povzbudzovaní cyklopretekov Teatro okolo Malohontu v roku 2019, získali od MAS Malohont finančný príspevok vo výške 500€ na revitalizáciu verejného priestranstva. Z tejto sumy boli kúpené a osadené 2 betónové smetné nádoby na verejnom priestranstve pri autobusovej zastávke vo Veľkých Teriakovciach, ktoré nahradili staré, rozpadávajúce sa koše. Takisto bol vykonaný náter už osadenej lavičky. Lavičku nám bohužiaľ medzičasom zničil kamión, takže bude v blízkej budúcnosti osadená nová.

Veríme, že aj touto revitalizáciou, prispejeme k zvýšenému poriadku v centre obce Veľké Teriakovce a k skrášleniu verejného priestranstva.

Foto pred a po: