Články

Obecné zastupiteľstvo

23. marca 2020

Obecný úrad Veľké Teriakovce oznamuje svojim občanom, že dňa 30.3.2020 o 18,00 hod. sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného úradu vo Veľkých Teriakovciach. Zastupiteľstva sa zúčastnia poslanci OZ a budú prejednávané len nevyhnutné materiály, nakoľko podľa zákona č.369/1990zb. o obecnom zriadení zastupiteľstvo musí prebehnúť. Preto žiadame spoluobčanov, ktorí nemajú neodkladné záležitosti na prejednanie, […]