Rekonštrukcia krypty vo Vrbovciach nad Rimavou

V 3. aprílovom týždni bola ukončená plánovaná rekonštrukcia Krypty v cintoríne Vrbovciach nad Rimavou. Nakoľko cez starú krytinu do krypty zatekalo, boli poškodené omietky v interiéri aj exteriéri. Na krypte sa vykonali nasledovné práce: nová vonkajšia omietka, vnútorné omietky, výmena dlažby, svietidiel, maľovanie stien a vchodových dverí, výmena dverí v náraďovni. Takisto bola na krypte vymenená strešná krytina s latovaním, natreté podbitie a bol namontovaný nový odkvapový systém.

Rekonštrukciu vykonal p. Jozef Matušiak, celková cena za tieto práce bola 7 328 €. Rekonštrukcia bola hradená z finančných prostriedkov obce.