100. výročie osídlenia Krásnej

Uplynulú sobotu (18.6.2022) sme si spoločne pripomenuli 100. výročie osídlenia osady Krásna – Széplak. Prešlo 100 rokov, odkedy v roku 1922 osídlilo opustený majer 11 rodín z Klenovca, spolu 78 ľudí. Spoločne vďaka svojej pracovitosti a zručnosti, vybudovali osadu Krásna, dnes miestnu časť Veľkých Teriakoviec.

V kultúrnom dome sa na pravé poludnie konali Služby Božie s pánom biskupom Mgr. Milanom Krivdom. Po skončení Služieb Božích a malej prestávke, ľudí privítala Mgr. Ľubka Balciarová úvodným slovom, nasledovala hymnická pieseň v podaní speváckeho súboru Čerenčianka. Pani starostka Klenovca Mgr. Zlata Kaštanová, spolu s pánom starostom Veľkých Teriakoviec Kamilom Kučerom, odhalili pamätnú tabuľu venovanú spomienke na založenie Krásnej – Széplaku.

Nasledovali príhovory pána starostu Kučeru, pani starostky Kaštanovej, ale aj najstarších obyvateľov Krásnej, pána Jána Moncoľa a pani Želmíry Štanclovej, ktorí nám priblížili zveľaďovanie osady Krásna od roku 1922, čo všetko si dokázali spoločnými silami vybudovať, ale aj to, že na Krásnej si ľudia vždy pomáhali, radi sa stretávali, či už vďaka divadlu alebo páračkám, kde spievali ľudové piesne.

Pán starosta odovzdal Pamätné listy a pamätné plakety, pani Júlii Oravcovej za šírenie dobrého mena a zviditeľnenie obce Krásna, pánovi Pavlovi Stromkovi za dlhoročnú prácu na rozvoji obce Krásna.  Ďakovné listy boli odovzdané priamym žijúcim potomkom osídlencov, ktorí dodnes žijú na Krásnej: Ján Moncoľ, Želmíra Štanclová, Blažena Račková, Vlasta Stehlíková, Samuel Stromko, Ondrej Slivka, Pavel Stromko, Dušan Hruška a Darina Hrušková.

Po tejto milej povinnosti zo strany obce, nasledoval bohatý kultúrny program speváckej skupiny Čerenčianka, folklórneho súboru Vepor z Klenovca, ľudí pobavili ľudoví rozprávači Kmotor a kmotra. Bodkou za celým programom bola tanečná zábava, ktorá sa konala v kultúrnom dome na Krásnej.

„Veľmi pekne sa chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na organizácii osláv, občanom Krásnej za pomoc pred, počas aj po oslavách, za prípravu guľášov a kapustnice, ženám z obce za napečené dobroty, zamestnancom OcÚ, dobrovoľným hasičom DHZO Veľké Teriakovce, členovia OZ Teriakovčan, KC Vrbovce, MŠ Veľké Teriakovce a Ľubke Balciarovej za sprievodné slovo počas celého programu, pánovi Vladovi Oravcovi za videozáznam z osláv, vystupujúcim: FS Vepor, spevácka skupina Čerenčianka, ľudoví rozprávači Kmotor a kmotra.

Ďakujeme sponzorom: Marcelovi Gečemu za finančný dar, MUDr. Petrovi Korcsogovi za 150 ks pohárov medu, ktoré daroval ľuďom na oslavách, rodinnej firme Gazdovský dvor, pánovi Tankóovi, spoločnosti KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. a spoločnosti TAURIS, a.s. za sponzorské dary vo forme mäsa na guľáše a kapustnicu.“

Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu patrí veľké ĎAKUJEM!

Kamil Kučera
starosta obce Veľké Teriakovce

Fotky J. Čajko, obyvatelia