Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Rozpočet na rok 2024 17. januára 2024 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2024 až 2026 28. novembra 2023 - - Otvoriť
Návrh ROZPOČTU na rok 2024 28. novembra 2023 - - Otvoriť
Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022 2. júna 2023 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2023 20. decembra 2022 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2022 29. novembra 2021 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2021 16. novembra 2020 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2020 22. novembra 2019 - - Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2018 21. mája 2019 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2019 28. januára 2019 - - Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2017 28. mája 2018 - - Otvoriť
Rozpočet na rok 2018 30. novembra 2017 - - Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2016 7. marca 2017 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2017 29. novembra 2016 - - Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2015 6. júna 2016 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2015 – 2018 30. decembra 2015 - - Otvoriť
Návrh rozpočtu Obce Veľké Teriakovce na rok 2016 3. decembra 2015 - - Otvoriť
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 29. mája 2015 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2015 29. januára 2015 - - Otvoriť
1.zmena rozpoctu 2013-vydaje 3. decembra 2013 - - Otvoriť
1.zmena rozpoctu 2013-prijmy 3. decembra 2013 - - Otvoriť
1.zmenarozpoctu 2013-rekapitulacia 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2014-2016-vydavky 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2014-2016-prijmy 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Rozpocet na rok 2014-2016-rekapitulacia 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Návrh rozpočtu Obce Veľké Teriakovce na roky 2014 – 2016 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Navrh na1 zmenu rozpoctu 2013 3. decembra 2013 - - Otvoriť
Rozpočet obce Veľké Teriakovce na rok 2012 23. decembra 2011 - - Otvoriť
Návrh rozpočtu obce Veľké Teriakovce na rok 2012 9. decembra 2011 - - Otvoriť