Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Zmluva o dielo 2/2021 Rekonštrukcia strechy na Obecnom úrade vo Veľkých Teriakovciach 9. septembra 2021 - - Otvoriť
Zmluva o dielo 1/2021 Rekonštrukcia budovy tribúny /fasáda/ v obci Veľké Teriakovce 9. septembra 2021 - - Otvoriť
Spoločná tlačová správa ŠÚ SR, ZMOS a Únie miest Slovenska z 25.5.2021 k sčítaniu obyvateľov 26. mája 2021 - - Otvoriť
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO 2021 12. mája 2021 - - Otvoriť
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – Veľké Teriakovce – 30.3.2021 7:30-16:30 23. marca 2021 - - Otvoriť
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny – Malé Teriakovce – 29.3.2021 7:30-16:30 23. marca 2021 - - Otvoriť
Zákaz vypaľovania trávy 22. marca 2021 - - Otvoriť
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 16. marca 2021 - - Otvoriť
Zmluva o poskytnutí príspevku č. 6/2020 MAS Malohont, Obec Veľké Teriakovce 10. februára 2021 - - Otvoriť
Tlačová správa o sčítaní obyvateľov 29. januára 2021 - - Otvoriť
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 145928 08U03 13. januára 2021 - - Otvoriť
Zmluva o výpožičke 22. decembra 2020 - - Otvoriť
DOHODA §12 22. decembra 2020 - - Otvoriť
DOHODA §10 22. decembra 2020 - - Otvoriť
Objednávka VKK 12. novembra 2020 - - Otvoriť
Kúpna zmluva malotraktor 12. novembra 2020 - - Otvoriť
Zmluva o dielo č. 2/2020 – Rekonštrukcia HZ 3. novembra 2020 - - Otvoriť
Tlačová správa BB kraj – Sčítanie domov a bytov 2021 19. októbra 2020 - - Otvoriť
Tlačová správa BB kraj – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 25. septembra 2020 - - Otvoriť
Kúpnopredajná zmluva Moncoľová 21. augusta 2020 - - Otvoriť
Brantner brožúrka 2020 19. augusta 2020 - - Otvoriť
Tlačová správa BB kraj – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 12. augusta 2020 - - Otvoriť
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie BB kraja na roky 2021-2027 4. augusta 2020 - - Otvoriť
Zmluva o dielo (obecný rozhlas) 27. júla 2020 D-Set, s.r.o. 6684,65€ Otvoriť
Zmluva o dielo (kamerový systém) 27. júla 2020 D-Set, s.r.o. 11836,14€ Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2019 28. mája 2020 - - Otvoriť
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO č. 1420 700 13. mája 2020 - - Otvoriť
Dodatok k VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce VT, MT, VnR 3. apríla 2020 - - Otvoriť
Výsledky volieb NRSR 2020 2. marca 2020 - - Otvoriť
Výberové konanie – KC Vrbovce 30. januára 2020 - - Otvoriť
Zber BRKO 2020 15. januára 2020 - - Otvoriť
Kúpnopredajná zmluva Majorošová 8. januára 2020 - - Otvoriť
Kúpnopredajná zmluva Mitter 8. januára 2020 - - Otvoriť
Brantner – príloha 1. decembra 2019 - - Otvoriť
Dodatok k zmluve Brantner 1. decembra 2019 - - Otvoriť
Zmluva o poskytovaní služieb Brantner 1. decembra 2019 - - Otvoriť
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Veľké Teriakovce s účinnosťou od 01.01.2020 22. novembra 2019 - - Otvoriť
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 22. novembra 2019 - - Otvoriť
Výsledky volieb EÚ 2 strana okr. 2 27. mája 2019 - - Otvoriť
Výsledky volieb EÚ 1 strana okr. 2 27. mája 2019 - - Otvoriť
Výsledky volieb EÚ 2 strana okr. 1 27. mája 2019 - - Otvoriť
Výsledky volieb EÚ 1 strana okr. 1 27. mája 2019 - - Otvoriť
Výsledky volieb 2018 12. novembra 2018 - - Otvoriť
Zoznam kandidátov – starosta . 21. septembra 2018 - - Otvoriť
Zoznam kandidátov – poslanci. 21. septembra 2018 - - Otvoriť
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie 2018. 5. septembra 2018 - - Otvoriť
Prevod nehnuteľného majetku 30. apríla 2018 - - Otvoriť
Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľké Teriakovce. 13. novembra 2017 - - Otvoriť
Záverečný účet obce za rok 2016 7. marca 2017 - - Otvoriť
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Teriakovce 9. februára 2017 - - Otvoriť
Výberové konanie Šanca pre Dražice – KC Vrbovce 11.5.2016 28. apríla 2016 - - Otvoriť
2016 Rozvoz TKO a SZ. 31. marca 2016 - - Otvoriť
Zmluva o dielo č. 12/2011 9. decembra 2013 - - Otvoriť
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.1040/2012/UZ 22. novembra 2012 - - Otvoriť
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie preklenovacieho úveru 22. novembra 2012 - - Otvoriť
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1914/2012/D 30. októbra 2012 - - Otvoriť
Zmluva o termínovanom úvere č. 1040/2012UZ 30. októbra 2012 - - Otvoriť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 9. decembra 2011 - - Otvoriť