Popis Dátum Dodávateľ Cena Súbor
Zápisnica z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Teriakovciach ktoré sa konalo dňa 12.09.2019 vo Vrbovciach nad Rimavou. 12. septembra 2019 - - Stiahnuť
Výsledky volieb EÚ 2 strana okr. 2 27. mája 2019 - - Stiahnuť
Výsledky volieb EÚ 1 strana okr. 2 27. mája 2019 - - Stiahnuť
Výsledky volieb EÚ 2 strana okr. 1 27. mája 2019 - - Stiahnuť
Výsledky volieb EÚ 1 strana okr. 1 27. mája 2019 - - Stiahnuť
Výsledky volieb 2018 12. novembra 2018 - - Stiahnuť
Zoznam kandidátov – starosta . 21. septembra 2018 - - Stiahnuť
Zoznam kandidátov – poslanci. 21. septembra 2018 - - Stiahnuť
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie 2018. 5. septembra 2018 - - Stiahnuť
Prevod nehnuteľného majetku 30. apríla 2018 - - Stiahnuť
Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľké Teriakovce. 13. novembra 2017 - - Stiahnuť
Záverečný účet obce za rok 2016 7. marca 2017 - - Stiahnuť
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Teriakovce 9. februára 2017 - - Stiahnuť
Výberové konanie Šanca pre Dražice – KC Vrbovce 11.5.2016 28. apríla 2016 - - Stiahnuť
2016 Rozvoz TKO a SZ. 31. marca 2016 - - Stiahnuť
Kúpna zmluva Oravec,Oravcová, obec Veľké Teriakovce – odpis notárska zápisnica N 368/2015 , Nz 23664/2015 , NCR1s 2419 /2015 1. augusta 2015 - - Stiahnuť
Zmluva o dielo č. 12/2011 9. decembra 2013 - - Stiahnuť
Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.1040/2012/UZ 22. novembra 2012 - - Stiahnuť
Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie preklenovacieho úveru 22. novembra 2012 - - Stiahnuť
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1914/2012/D 30. októbra 2012 - - Stiahnuť
Zmluva o termínovanom úvere č. 1040/2012UZ 30. októbra 2012 - - Stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 9. decembra 2011 - - Stiahnuť