Zápisnica z vyhotovenia ponúk, úprava sociálnych priestorov športového areálu