Spomienková slávnosť

Pri príležitosti 61. výročia ukončenia 2. svetovej vojny usporiadala ZO SZPB Veľké Teriakovce spomienkovú slávnosť, na ktorej sme si spomenuli na obete fašizmu a a ľudí, ktorý obetovali svoj život za slobodu a mier.

V úvode predseda ZO SZPB p. Štefan Špitál poukázal dôležitosť našej organizácii, ktorá je dobrovoľná politicky nezávislá organizácia, ktorá združuje príslušníkov boja za národné oslobodenie, príbuzných po účastníkoch odboja a sympatizantov, ktorým Predseda oblastného výboru SZPB pán. Ing. Pavel Brndiar smeroval svoj príhovor mladej generácii, aby sa neustále zaujímala o históriu našej vlasti, ktorá je v súčasnosti prezentovaná cez historické medzníky, medzi ktoré patrí aj ukončenie 2. svetovej vojny.

V rámci programu vystúpil priami účastník národnooslobodzovacieho odboja p. Jozef Špitál. Vo svojich spomienka zaspomínal na narukovanie do vtedajšej Slovenskej armády, prebeh na stranu sovietskej armády ale aj formovanie II. Čsl. paradesantnej brigády, ktorej ako jej člen bojoval do ukončenia vojny.

Túto slávnostnú chvíľu spestrili žiaci Základnej školy Hrachove a folklórny súbor Vepor z Klenovca so svojím kultúrnym programom.