Rekonštrukcia vodného mlyna pokračuje

Od začiatku rekonštrukcie mlyna ubehlo necelých osem mesiacov a vzhľad tejto kultúrnej pamiatky sa mení na nepoznanie. Po statickom zabezpečení, zavedení inžinierskych sietí a rekonštrukcii strechy sa pokračuje obnovou fasády, výmenou okien a podláh.

Od začiatku rekonštrukcie vodného mlyna v obci Veľké Teriakovce ubehlo necelých osem mesiacov a vzhľad tejto kultúrnej pamiatky sa mení na nepoznanie. Po statickom zabezpečení, zavedení inžinierskych a technických sietí prebiehali práce na rekonštrukcii strechy. V súčasnosti pokračuje obnova mlyna rekonštrukciou fasády, výmenou okien a podláh.

„Do dnešného dňa bolo v rámci projektu preinvestovaných takmer 6 mil. korún. Finančné prostriedky na projekt sú nám poskytované formou predfinancovania, čo v praxi znamená, že sú nám zaslané na účet na základe predložených účtovných dokladov od dodávateľa v lehote do 90 dní od ich vystavenia. Z tohto dôvodu nám bolo doteraz poskytnuté necelé 4 mil. korún.“ povedala manažérka projektu a predsedkyňa združenia Elena Kubaliaková. Ďalším problémom, ktorý sa objavil až počas projektu, sú nepredvídané náklady súvisiace s rekonštrukciou mlyna. Tie presiahli výšku 1,5 mil. korún, ktoré sa budeme snažiť získať z iných zdrojov.

Koncom septembra začíname so zberom historických predmetov, ktoré sa v minulosti využívali v roľníctve, mlynárstve, pekárstve a pri rôznych domácich prácach. Okrem toho nás zaujímajú akékoľvek materiály o histórii mlynov a regiónu i o spôsoboch obživy v minulosti a tradičných remeslách – fotografie, zápisy v kronikách, ľudová slovesnosť, zvyky, tradície, odevy a pod. Aj napriek tomu, že mnoho starých vecí, ktoré sa povaľovali na povalách či v pivniciach skončilo v ohni alebo na smetisku, veríme, že sa ich ešte nájde v regióne dostatok na to, aby sme dali dokopy slušnú verejnú zbierku. Dúfame, že tým zároveň prispejeme k posilneniu pocitu „miestneho vlastníctva“ k mlynu, v ktorom budú tieto predmety vystavené.

Realizátorom projektu je Občianske združenie OZVENY Hrachovo a rekonštrukciu objektu mlyna realizuje stavebná firma PS – NOVOPS a.s. Lučenec.

Podporené grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Miroslava Kubaliakováo.z. OZVENY Hrachovo