Rekonštrukcia mlyna vo Veľkých Teriakovciach začala

Občianske združenie OZVENY Hrachovo začína v týchto mesiacoch s rekonštrukciou vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach, na ktorého obnovu a zariadenie získalo 516 161 EUR z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Zákazku na rekonštrukciu objektu mlyna získala na základe predloženej ponuky stavebná firma PS – NOVOPS a.s. z Lučenca.

Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác vrátane obnovy zachovaného technologického zariadenia je v júni 2009. Po tejto fáze prác budeme pokračovať s vybavením mlyna, aby následne mohol slúžiť na prezentačné a vzdelávacie aktivity v regióne. Súčasťou tejto časti projektu bude aj zozbieranie historických podkladov a materiálov (informácií, fotodokumentácie, predmetov, náradí a pod.) týkajúcich sa nielen mlyna a histórie s ním spojenej, ale aj histórie celého regiónu Gemer – Malohont. Zdokumentovaná história, inštalácia expozícií regionálneho múzea, zariadenie tvorivých dielní, vzdelávacích priestorov a informačného centra bude tvoriť záver projektu, ktorým sa začne písať nová „história“ mlyna ako prezentačného centra.

Významné míľniky v projekte:

december 2005 – výzva na predloženie projektov marec 2006 – predloženie projektu na Úrad vlády SR november 2006 – umiestnenie projektu v hodnotení na Slovensku na treťom mieste oblasti zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva jún 2007 – oficiálne schválenie projektu v Bruseli november 2007 – podpísanie zmluvy o pridelení podpory na realizáciu projektu

Miroslava Kubaliakováo.z. OZVENY Hrachovo