Plnenie volebného programu

Pri získavaní hlasov občanov vo voľbách sa často dostávajú do volebných programov sľuby a ciele, na ktoré sa s odstupom času akosi pozabúda. V našej obci tomu naštastie tak nie je, dôkazom čoho sú nasledovné informácie o dokončení projektov.

1) Vybudovanie parkoviska pred cintorínom v Malých Teriakovciach v hodnote 550 000,- Sk

2) Rekonštrukcia zasadacej miestnosti v budove obecného úradu v hodnote 250 000,- Sk

3) Vybudovanie betónového žľabu na odtok povrchovej vody vedľa novej asfaltovej cesty na Krásnej v hodnote 200 000,- Sk

4) Úprava priestorov v okolí krypty vo Vrbovciach, nová zámocká dlažba a jej zastrešenie v hondote 550 000,- Sk

Všetky uvedené projekty boli financované z prostriedkov obce. Viac fotografií vo vyššom rozlíšení: