Cvičenia pre ženy

Už niekoľko týždňov sa v priestoroch Materskej škôlky vo Veľkých Teriakovciach pravidelne organizujú relaxačné cvičenia pre ženy predovšetkým z našej obce. Záujem o ne je skutočne veľký, reakcie pozitívne.

Že aj v našej obci máme pozorných a kreatívnych mužov, ktorým záleží na zdraví žien, svedčí iniciatíva pána Ing. Mačudu, ktorému sa podarilo zorganizovať ženy, cvičiteľku a za podpory starostu obce, p. Karasa, ktorý poskytol priestory v Materskej škôlke vo Veľkých Teriakovciach spolu s potrebnými finančnými prostriedkami si teraz môžu upevňovať svoje zdravie a kondíciu cvičením a meditáciou.

Zo strany žien sa cvičenia stretli so skutočne veľkým záujmom a bez rozdielu veku či postavy sa spoločne každý týždeň v stredu večer stretávajú v priestoroch škôlky.

I tento nápad je dôkazom toho, že na skvalitnenie života v obci často stačí dobrý nápad a ochota ho presadiť.

OU VT