Pozvánka

Dňa 12.12.2019 o18 00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Veľké Teriakovce uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.