Želanie šťastného Nového roku 2011

Končí sa zaujímavý a v mnohom pre obec významný rok 2010, čo je čas na jeho rekapituláciu, zhodnotenie a samozrejme i na vyslovenie želania do Nového roku 2011. Prečítajte si krátky príhovor staronového starostu obce Veľké Teriakovce, Andreja Karasa.

Vážení občania,

končí sa rok 2010, ktorý bol pre našu obec skutočne významný. V prvom rade sa chcem poďakovať za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách. Rovnako však ďakujem všetkým ľuďom, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej obce a bez ohľadu na preferovaného kandidáta odovzdali vo voľbách svoj hlas. Myslím si, že práve teraz je ten správny čas zabudnúť na predvolebnú kampaň a naopak, nájsť spoločnú reč medzi starostom, poslancami a občanmi v prospech obce, pretože práve táto schopnosť bude základom fungovania samosprávy pre nadchádzajúce volebné obdobie.

Pri bilancovaní starého roku 2010 spomeniem niekoľko projektov, ktoré sa i napriek finančným škrtom podarilo zrealizovať:

  • Maliarske a natieračské práce v celej budove Kultúrneho domu Vrbovce, nová elektroinštalácia, bleskozvody a kompletná výmena strešnej krytiny
  • Výmena plastových okien a dverí v budove Kultúrneho domu Krásna, vymaľovanie vnútorných priestorov, natieračské práce na streche budovy
  • Oprava strechy na budove Základnej i Materskej školy
  • V spolupráci s občianskym združením Ozveny kolaudácia a spustenie prevádzky zrekonštruovaného vodného mlyna
  • Podpora futbalového klubu Veľké Teriakovce (aktuálne tretie miesto po jesennej časti)
  • V spolupráci s občanmi organizácia viacerých kultúrno-spoločenských podujatí

V nasledujúcom kalendárnom roku by som chcel zamerať svoje úsilie predovšetkým na rekonštrukciu Kultúrneho domu vo Veľkých Teriakovciach. Zároveň plánujem dokončiť rekonštrukciu K. domu Vrbovce vymaľovaním vonkajšej fasády. Na základe schválenej žiadosti o čerpaní finančných prostriedkov z európskych fondov plánujem zrealizovať schválené projekty. Všetko však bude závisieť od dostupných financí a podpory obecného zastupiteľstva.

Do Nového roku 2011 prajem všetkým občanom našej obce veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov.

Andrej Karas, starosta obce Veľké Teriakovce