Výzva na predkladanie projektov

Občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci Grantového programu Prebúdzanie MALOHONTU. Podporené budú malé projekty a aktivity zamerané na niektorú z týchto oblastí:

1. rozvoj cestovného ruchu 2. obnova, úprava a zatraktívnenie prostredia v regióne 3. voľno časové aktivity

O finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov sa môžu uchádzať obce, mestá, podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie max. do výšky 10 000.- Sk na jeden projekt.

Celkovo rozdelíme viac ako 150 000,- Sk na rôznorodé malé projekty, ktoré budú realizované na území 39 obcí zahrnutých do MAS MALOHONT*. Projekty je potrebné predložiť na predpísanom formulári najneskôr do 16. mája 2008. Podrobné informácie a formulár projektu (výzva, podmienky, formulár, vyhlásenie) si môžete stiahnuť tu.

* obce zahrnuté do územia MAS MALOHONT: Mikroregión Rimava a Rimavica:Čerenčany, Hrachovo, Kociha, Kružno, Lehota nad Rimavicou, Nižný Skálnik, Ožďany, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Sušany, Veľké Teriakovce, Vyšný Skálnik, Zacharovce Mikroregión Teplý Vrch: Babinec, Budikovany, Dražice, Drienčany, Horné Zahorany, Hostišovce, Hrušovo, Kraskovo, Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Padarovce, Potok, Slizké, Španie Pole, Teplý Vrch, Veľký Blh Mikroregión Sinec: Kokavsko: Ďubákovo, Hnúšťa, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Poproč, Rovné, Šoltýska, Utekáč

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT je financovaný z rozpočtov mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec – Kokavsko a Teplý Vrch a z príspevkov dobrovoľných darcov.

Celková suma, ktorú Miestna akčná skupina MALOHONT bude rozdeľovať, je 150 000,- Sk. Táto suma nie je veľká, nakoľko MAS MALOHONT je občianskym združením, ktoré si na svoju činnosť a aktivity musí získavať financie z rôznych projektov, z vlastnej činnosti, z členských príspevkov a pod. Jednou z možností ako zvýšiť sumu, ktorú prerozdelí MAS na realizáciu Vašich projektov, je ľubovoľný finančný príspevok, ktorým môže prispieť každý z Vás.

AKO? Ľubovoľný finančný príspevok môžete zaslať najneskôr do 15. mája 2008 na číslo účtu MAS:

0382052403/0900

Nezabudnite na variabilný symbol 140408, podľa ktorého Vami zaslanú sumu prerozdelíme do poslednej koruny spolu s ostatnými príspevkami a sumou 150 000,- Sk na projekty, ktoré budú realizované v mikroregiónoch Rimava a Rimavica, Teplý Vrch a Sinec – Kokavsko (= MAS MALOHONT). V prípade, že chcete byť menovaný medzi darcami na tento Grantový program MAS, uveďte v správe pre prijímateľa Vaše meno, priezviskso a obec.

VOPRED VÁM V MENE VŠETKÝCH ĎAKUJEME!