Výsledky komunálnych volieb 2006

Komunálne voľby prebehli v našej obci bez nejakých komplikácií, starostom sa aj na ďalšie volebné obdobie stal pán Andrej Karas, ktorý získal takmer polovicu zo všetkých platných hlasov. Zvolení boli aj poslanci pre Veľké Teriakovce či Vrbovce.

Zvolený starosta:

Andrej Karas

Zvolení poslanci pre Veľké Teriakovce:

Peter Hruška

Ing. Norbert Keľo

Kamil Kučera

Svetozár Müller

Pavel Stromko

Zvolení poslanci pre Vrbovce

Ľubomír Mitter

Ľuba Hrušková