Vianočné a novoročné prianie

Vážený občania,

na dvere nám stále hlasnejšie klopú vianočné sviatky. Obdobie, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmy šťastia, pohody a harmónie.

Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty. Vtedy si viac ako inokedy uvedomujeme to, čo v rýchlom behu povinností, starostí a aktivít strácame. V kolobehu rôznych udalostí sú príležitosťou spomaliť, zastaviť a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú ukryté naše najtajnejšie túžby a želania. Tam, kde pramení ľudské dobro a sila pomáhať iným aj vtedy, keď nevládzeme.

Rok 2015 bol neľahký. Dovoľte mi preto zaželať vám všetkým príjemné prežitie najkrajších sviatkov v roku a úspešný Nový rok 2016, ktorý nech je pre každého z nás obdobím pevného zdravia, rodinnej pohody, splnených výziev, dosiahnutých cieľov a pracovných úspechov.

Andrej Karas,
starosta obce Veľké Teriakovce