V mikroregióne sa vyzbieralo 500 vriec odpadu

Poslednú aprílovú sobotu sa viac ako 200 dobrovoľníkov v 14 obciach Mikroregiónu Rimava a Rimavica podieľalo na zbieraní odpadkov, ktoré sa povaľujú okolo hlavného cestného ťahu (Rimavská Sobota – Hnúšťa) a okolo vedľajších ciest v obciach.

Poslednú aprílovú sobotu sa viac ako 200 dobrovoľníkov v 14 obciach Mikroregiónu Rimava a Rimavica podieľalo na zbieraní odpadkov, ktoré sa povaľujú okolo hlavného cestného ťahu (Rimavská Sobota – Hnúšťa) a okolo vedľajších ciest v obciach.

Vďaka dobrému počasiu a veľkej účasti ľudí sa nám podarilo spoločne vyzbierať takmer 500 vriec a množstvo ďalšieho rozmerného odpadu ako záchody, sedačky z áut či stavebný odpad.

Akciu organizoval už po druhý rok Mikroregión Rimava a Rimavica pri príležitosti svetového Dňa Zeme. Počas niekoľkých hodín sme vyzbierali bežne vyhadzovaný odpadu z áut (plastové a sklenené fľaše, obaly a i.) a odstránili sme aj niekoľko menších čiernych skládok najmä okolo vedľajších ciest. Účasť dobrovoľníkov a množstvo vyzbieraného odpadu boli v každej obci rozdielne, jednoznačne však viedla obec Kružno, ktorá na úseku 4 – 5 km vedúceho od hlavnej cesty do obce, vyzbierala 100 vriec odpadu a 18 gúm. Ďalších 80 vriec odpadu vyzbierali v obci Rimavské Brezovo, 55 v obci Hrachovo a 40 v obci Zacharovce, kde okrem toho vyviezli aj 4 autá stavebnej sutiny.

Aj napriek tomu sme však nestihli vyčistiť všetko. Jedným z príkladov je čierna skládka na ceste medzi Vyšným Skálnikom a Kraskovom.

Počet zúčastnených ľudí a množstvo odpadu prekvapili starostov obcí aj samotných účastníkov. Tí pri zbieraní odpadu neveriacky krútili hlavami, čoho všetkého sú ľudia schopní. Po usilovnej práci mladých i starších, ktorí sa dobrovoľne zapojili do tejto akcie, sme sa stretli v Kocihe pri guľáši a malom občerstvení. Rovnako ako sa pri zvoze odpadu muselo na dvakrát otočiť nákladné auto, tak sme sa aj my museli striedať pri stravovaní. Nič z toho nám však neubralo z dobrej nálady a pocitu z dobre vykonanej práce. Tešíme sa na stretnutie o rok aj stými, ktorí sa k nám tento rok nepridali.

Naša veľké poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí sa do zberu odpadu zapojili i všetkým, ktorí sa starali o priebeh podujatia a zabezpečenie občerstvenia pre dobrovoľníkov. Za podporu a spoluprácu pri podujatí ďakujeme Banskobystrickej regionálnej správe ciest Rimavská Sobota za zvoz odpadu, Technickým službám mesta Hnúšťa za uskladnenie odpadu na skládke, firme Brantner Gemer s r.o. Rimavská Sobota a firme Keľo a synovia s.r.o. Veľké Teriakovce za materiálnu i finančnú pomoc.

Miroslava Kubaliaková Mikroregión Rimava a Rimavica – www.rimavarimavica.sk