Spomienkové stretnutie

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov v spolupráci s Obecným úradom vo Veľkých Teriakovciach Vás pozývajú na spomienkové stretnutie pri vatre, nad obcou Malé Teriakovce, 5. mája 2007.

Spomienkové stretnutie sa koná pri príležitosti 62. výročia ukončenia II. svetovej vojny a Dňa víťazstva nad fašizmom.

Program: Lampiónový sprievod (odchod o 18.30 od požiarnej zbrojnice v Veľkých Teriakovciach a o 18.45 spred kultúrneho domu v Malých Teriakovciach), príhovor predsedu ZO SZPB vo Veľkých Teriakovciach, vystúpenie priameho účastníka a vystúpenie žiakov základnej školy.

Informácie na tel. čísle 0903 671 326 alebo 0903 346 733