SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE NOVÉHO HASIČSKÉHO VOZIDLA.

7. február 2020 sa zapíše do histórie dobrovoľného hasičského zboru vo Veľkých Teriakovciach ako významný deň. Nefunkčnú techniku nahradí nové vozidlo Iveco Daily. Slávnostné preberanie techniky prebehlo v Banskej Bystrici na parkovisku pred hotelom Lux. Z rúk ministerky vnútra, predsedu vlády a štátneho tajomníka ministerstva vnútra sme prebrali kľúče od novučičkého požiarneho vozidla. Dostali sme druhú šancu na obnovu dlhodobej tradície, ktorá siaha až do roku 1929. Sme na začiatku dlhej cesty k ochrane životov a majetku našich spoluobčanov. Od ministerstva vnútra sme dostali financie na úplnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá bude prispôsobená na modernú a priestrannú zbrojnicu pre novú požiarnu techniku. Prajem nám všetkým nech táto technika nemusí byť využitá naostro, nech požiarne a živelné pohromy obchádzajú naše obce. No keby predsa, nech náš zbor slúži k prvotnému zásahu, ten je častokrát najkritickejší a práve títo hasiči môžu zachrániť ľudský život, zdravie alebo majetok našich spoluobčanov.

Kamil Kučera starosta obce Veľké Teriakovce