Projekt rekonštrukcie mlynu bol schválený

Občianskemu združeniu OZVENY z Hrachova sa podarilo uspieť v projekte kompletnej rekonštrukcie vodného mlyna a zriadenia prezentačného centra v jeho priestoroch vo forme regionálneho múzea s interaktívnymi expozíciami.

Okres Rimavská Sobota i celý región Gemer – Malohont si mnohí spájajú s prvenstvom v najvyššej miere nezamestnanosti, s nedostatočnou infraštruktúrou a v poslednom čase aj s nedostatočne rozvinutým cestovných ruchom. Jeden z najzaostalejších regiónov Slovenska sa však môže pochváliť prírodnými krásami a historickým bohatstvom, ktoré vo väčšine prípadov ešte len čaká na svoje objavenie.

Medzi takéto objekty patrí aj klasicistický vodný mlyn v obci Veľké Teriakovce z roku 1800. O tom, že je jediný svojho druhu na Slovensku, s vodorovne položeným mlynským kolesom, sme sa dozvedeli aj my až počas písania projektu, zameraného na jeho rekonštrukciu a následné využitie. Nie menší význam má aj zachovaná architektúra, technologické zariadenie na mletie múky či história, ktorá sa k nemu viaže.

V 17. – 18. storočí patrilo mlynárstvo k hlavným spôsobom obživy nielen v našom regióne a bolo spojené s roľníctvom, pekárstvom a ďalšími remeslami, ktorými sa minulosti živili naši predkovia. V tomto období fungovalo u nás viac ako 40 mlynov. Takmer v každej obci pri rieke Rimava stál mlyn, v niektorých aj dva. Z väčšiny z nich ostali už len chátrajúce budovy alebo ruiny, niektoré úplne zanikli, preto je našou snahou zachovať to, čo sa ešte zachovať dá. Nevhodné využívanie mlyna v posledných rokoch, dlhodobé riešenie majetkoprávnych vzťahov a nedostatok finančných prostriedkov bývalých aj súčasných majiteľov, sa podpísali pod dezolátny stav tejto kultúrnej pamiatky.

Neopakovateľnou príležitosťou pre mlyn i región je projekt občianskeho združenia OZVENY z Hrachova, ktoré uspelo vo výzve EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Zámerom projektu je komplexná rekonštrukcia vodného mlyna a zriadenie prezentačného centra v jeho priestoroch vo forme regionálneho múzea s interaktívnymi expozíciami s dôrazom na roľníctvo, mlynárstvo a pekárstvo. Okrem toho budú v priestoroch mlyna zriadené tvorivé dielne tradičných remesiel, vzdelávacie priestory a informačné centrum pre miestnych občanov i návštevníkov obce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dnes, po hodnotení projektu, ktoré sa predĺžilo takmer o rok, už vieme, že projekt bol podporený v plnej sume 516 161 EUR a predpokladaný začiatok realizácie projektu je naplánovaný už na jeseň tohto roku. Aj napriek finančným stratám, spôsobeným posilnením kurzu koruny od podania projektu v marci 2006, veríme, že projekt výrazne prispeje k zatraktívneniu obce i regiónu a k zvýšeniu jeho návštevnosti. Ďakujeme tým, ktorí nám pri príprave projektu pomohli a tým, ktorí nám verili a stále veria.

Mirka Kubaliaková, o.z. OZVENY Hrachovo