Pozvánka na organový koncert v sprievode lesného rohu.