Pozvánka

Pri prihlasovaní na obecnom úrade je potrebné doniesť občianky preukaz a kartu poistenca.