Podnikanie v cestovnom ruchu na vidieku

Integrované Materské centrum na vidieku HRÁŠOK pri Občianskom združení OZVENY Hrachovo v spolupráci s OZ VOKA Banská Bystrica organizuje bezplatný vzdelávací tréning PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU NA VIDIEKU.

Vzdelávací tréning sa uskutoční 4. – 5. mája 2007 od 9.00 hod. v budove OZ OZVENY v Hrachove. Dozviete sa základné informácie o vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike, základné právne predpisy a ďalšie užitočné informácie o stravovaní, ubytovaní a doplnkových službách.

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 30. apríla 2007 na t.č. 047/569 55 33, alebo e-mailom na adrese ozveny@ozveny.sk. Obed a občerstvenie sú zabezpečené. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.