Oznam DETOX Environmental service

Vrbovce nad Rimavou——pri Kultúrnom dome o 10.05–10.25

Veľké Teriakovce —–pred Obecným úradom o 10.35–10.55

Malé Teriakovce —–pri predajni potravín o 11.05–11.25

Krásna —–pri Kultúrnom dome o11.35–11.55