Oznam.

Svojou účasťou na všetkých podujatiach v obci udeľujete súhlas so zverejnením fotografií a videí z podujatí / na ktorých sa môžete objaviť aj vy / vytvorených organizátorom za účelom informovania o podujatí a jeho budúcej propagácie.