Otvorenie vodného mlyna

Otvorenie mlyna bolo symblickým ukončením projektu, ktorého cieľom bolo zachovanie kultúrneho dedičstva Gemer – Malohontu prostredníctvom obnovy a opätovného využitia kultúrnej pamiatky – vodného mlyna z roku 1800 v obci Veľké Teriakovce.

Podujatie sa konalo za prítomnosti Ing. Martiny Szabóovej, riaditeľky ORINFM, ako aj Ing. Petra Vávru a Ing. Beatrix Černej z Úradu vlády SR. Pozvaná bola aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Trine Skymeon, ktorá ospravedlnila svoju neúčasť. Ďalšími hosťami boli zástupcovia Vidieckeho parlamentu na Slovensku, poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja, zástupcovia obce a subjektov, ktoré sa podieľali na realizácii projektu ako aj ďalšie spolupracujúce organizácie a jednotlivci.

Po privítaní hostí a stručnom predstavení projektu vystúpil s príhovorom starosta obce Andrej Karas a riaditeľak ORINFM Úradu vlády SR Ing. Martina Szabóová. Po symbolickom prestrihnutí pásky nasledovalo posvätenie a prehliadka vodného mlyna, ktorá sa kvôli veľkému záujmu zopakovala počas dňa ešte štyrikrát.

Pred mlynom prebiehal sprievodný program v podaní detských ľudových hudieb zo Slovenska a Česka, ako aj vystúpenie folklórnych súborov z Klenovca a Vidinej. Pre pozvaných hostí bola pripravená recepcia s občerstvením a pre širokú verejnosť tradičné dvory v obci, ktoré pripravili aktívni občania obce Veľké Teriakovce.

V rámci projektu obnovy mlyna bola zrealizované jeho komplexná rekonštruckia a v jeho priestoroch bolo zriadené múzeum, výstava remesiel, informačné centrum a priestory pre rôzne aktivity miestnych občanov i pre návštevníkov obce.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali (a pomáhajú) pred, počas a po otvorení mlyna. Veľké poďakovanie patrí aj obyvateľom obce Veľké Teriakovce, ktorí otvorili svoje dvory a pohostili v nich návštevníkov obce. Ďakujeme za pomoc, veľmi si to vážime.

Mirka Kubaliaková, OZ OZVENY