Medzinárodný deň detí na Vyšnom Skálniku

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizoval Mikroregión Rimava a Rimavica v spolupráci s ďalšími združeniami a sponzormi v prekrásnom prostredí rybníka na Vyšnom Skálniku rozprávkový les plný rôznych úloh a sladkých odmien.

Slnko nám tento rok prialo počas celého MDD, ktorý už po siedmykrát zorganizoval Mikroregión Rimava a Rimavica v spolupráci s ďalšími združeniami a sponzormi. Rozprávkové postavičky, kone, zlaňovanie, maľovanie na tvár či skákací hrad potešili nejedno detské srdiečko.

Do realizácie podujatia sa zapojilo viac ako 100 detí a dospelých, ktorí tento deň s radosťou obetovali kúsok svojho času v prospech iných detí z nášho regiónu. Srdečne im za to ďakujeme, ako aj sponzorom, ktorí toto podujatie podporili. Tešíme sa na stretnutie o rok…

Mirka Kubaliaková, OZ Ozveny