Medové Vianoce v mlyne

Občianske združenie OZVENY, v spolupráci s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža a ďalšími aktívnymi obyvateľmi obce, zorganizovalo vo vodnom mlyne Veľké Teriakovce predvianočné spoločenské podujatie „Medové Vianoce“.

Predvianočné podujatie pod názvom Medové Vianoce prilákalo v sobotu, 11. decembra, do mlyna vo Veľkých Teriakovciach viac ako 160 ľudí zo širokého okolia. Počas večera prebiehali tvorivé dielne, výstavky, ochutnávka dobrôt s medom, nechýbali ani koledy či vinše a vianočný punč.

Účastníci podujatia mali možnosť vyrobiť si sviečku alebo zakúpiť si hotové sviečky z včelieho vosku z dielne Milana Krokavca z Kraskova. V ďalšej miestnosti si mohli ozdobiť medovníček alebo popásť oči na výstave medovníkov a okrem toho mohli ochutnať aj viac ako 20 dobrôt, ktoré s použitím medu pripravili šikovné ruky žien z obce i okolia. K prvej vianočnej atmosfére prispeli koledami a vinšmi členovia Folklórneho súboru Vepor z Klenovca. Pred mlynom sa predával vianočný punč pre dospelých i deti a varené víno.

Za pomoc ďakujeme dobrovoľníkom občianskeho združenia OZVENY, miestnej organizácii Slovenského červeného kríža, novovzniknutému občianskemu združeniu Teriakovčan a ďalším aktívnym občanov z obce Veľké Teriakovce.

Medové Vianoce boli stretnutím šikovných rúk, dobrých ľudí a skvelej atmosféry. Celé podujatie dopadlo nad naše očakávania, preto plánujeme v jeho organizovaní pokračovať aj v budúcom roku.

Mirka Kubaliaková, o. z. OZVENY Hrachovo