DEŇ ZEME

Tento rok sa uskutočnil 11. ročník dobrovoľníckej akcie „Deň Zeme“, kde sa zišli všetci, ktorým záleží na životnom prostredí. Deň Zeme si pripomíname od roku 1970. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch ktoré nám poskytuje Zem. V roku 1990 sa k Amerike pripojil aj zvyšok sveta a 22. apríl sa oficiálne stal Medzinárodným dňom Zeme. V súčastnosti patrí Deň Zeme medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. V celom svete ho slávia milióny ľudí.

Tento významný deň sme si pripomenuli aj my v rámci dobrovoľnej akcie Deň Zeme v Mikroregióne Rimava a Rimavica, ktorú organizuje za pomoci dobrovoľníkov a v spolupráci s Banskobystrickou regionálnou správou ciest Rimavská Sobota, Technickými službami mesta Hnúšťa, Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota a ďalšími partnermi.

V sobotu 13. apríla, sa do tejto akcie zapojili aj obce Veľké Teriakovce, Malé Teriakovce, Krásna a Vrbovce, aby spoločne zbierali odpadky a smeti popri cestách, v obciach a ich okolí. Zraz dobrovoľníkov bol v jednotlivých obciach od 8,00 do 9,00 hod. Aj napriek nepriaznivému počasiu, sme sa snažili urobiť niečo málo pre životné prostredie v ktorom žijeme. V tomto ročníku sa kládol dôraz na recykláciu, preto sa plasty zbierali do žltých vriec a komunálny odpad do čiernych vriec. Naplnili sme 33 žltých a 38 čiernych vriec. Do akcie sa zapojili dobrovoľníci zo všetkých štyroch obcí. Po dobre vykonanej práci čakala dobrovoľníkov z obcí odmena v podobe guľášu v obci Kociha, ako aj priamo v priestoroch Kultúrneho domu vo Veľkých Teriakovciach.