Deň Zeme v mikroregióne

Pri príležitosti svetového Dňa Zeme zorganizoval Mikroregión Rimava a Rimavica akciu, do ktorej sa zapojilo viac ako 140 dobrovoľníkov z 12 obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica a spoločne vyzbierali vyše 300 vriec odpadu.

Aj napriek tomu, že dážď nám robil „spoločnosť“ počas celého dňa, ľudia nelenili a zapojili sa do zbierania odpadkov, ktoré sa povaľujú okolo ciest v našich obciach. Do akcie, ktorú 19. apríla 2008 zorganizoval Mikroregión Rimava a Rimavica pri príležitosti svetového Dňa Zeme, sa zapojilo spolu viac ako 140 dobrovoľníkov z 12 obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica, ktorí spolu vyzbierali viac ako 300 vriec odpadu.

Po aktívnej práci sa väčšina dobrovoľníkov z obcí mikroregiónu stretla v Hrachove pri guľáši a malom občerstvení. Hoci sa nám kvôli nepriaznivému počasiu podarilo vyčistiť len časť toho, čo sme si naplánovali, s priebehom akcie aj s účasťou ľudí boli starostovia všetkých obcí spokojní. Množstvo vyzbieraného odpadu, hoci ešte nie všetkého, svedčí o bezohľadnosti a ľahostajnosti niektorých ľudí k životnému prostrediu. O to viac nás teší, že charakter tejto akcie úzko súvisí s výzvou Ministerstva životného prostredia SR a organizácie Greenpeace „Vyčistime si Slovensko“ (viac na www.sosplanetazem.sk), ku ktorej sa ako Mikroregión Rimava a Rimavica pripájame. Týmto podujatím samozrejme naša snaha vyčistiť okolie ciest nekončí, pretože vo viacerých obciach sa bude zvyšný odpad zbierať priebežne počas týždňa.

Naša veľké poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí sa do zberu odpadu zapojili i všetkým, ktorí sa starali o priebeh podujatia a zabezpečenie občerstvenia pre dobrovoľníkov. Za podporu a spoluprácu pri podujatí ďakujeme Banskobystrickej regionálnej správe ciest Rimavská Sobota za zvoz odpadu, Technickým službám mesta Hnúšťa za uskladnenie odpadu, firme Brantner Gemer s r.o. Rimavská Sobota a Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Rimavskej Sobote.

Miroslava Kubaliaková manažérka Mikroregiónu Rimava a Rimavica – www.rimavarimavica.sk