Články

Rekonštrukcia vodného mlyna pokračuje

9. septembra 2008

Od začiatku rekonštrukcie mlyna ubehlo necelých osem mesiacov a vzhľad tejto kultúrnej pamiatky sa mení na nepoznanie. Po statickom zabezpečení, zavedení inžinierskych sietí a rekonštrukcii strechy sa pokračuje obnovou fasády, výmenou okien a podláh. Od začiatku rekonštrukcie vodného mlyna v obci Veľké Teriakovce ubehlo necelých osem mesiacov a vzhľad tejto kultúrnej pamiatky sa mení na […]

Z táborového denníka…

10. augusta 2008

Občianske združenie OZVENY Hrachovo už po tretíkrát organizovalo letný tábor pre baby aj chalanov od 7 do 13 rokov na pustatine neďaleko Hrachova. Tento rok sa ho zúčastnilo 25 detí, o ktoré sa počas 6 dní starali 6 vedúci a ďalší 3 dobrovoľníci. Naše veľké ĎAKUJEM patrí práve im – Gabike, Helke, Heni, Taťke, Erovi […]

Medzinárodný deň detí na Vyšnom Skálniku

2. júna 2008

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizoval Mikroregión Rimava a Rimavica v spolupráci s ďalšími združeniami a sponzormi v prekrásnom prostredí rybníka na Vyšnom Skálniku rozprávkový les plný rôznych úloh a sladkých odmien. Slnko nám tento rok prialo počas celého MDD, ktorý už po siedmykrát zorganizoval Mikroregión Rimava a Rimavica v spolupráci s ďalšími združeniami a […]

Stolno-tenisový turnaj na Krásnej

2. júna 2008

63. výročie ukončenia 2. svetovej vojny sme si pripomenuli aj netradičnejším spôsobom – stolno-tenisovým turnajom, ktorý sa uskutočnil 8. mája 2008 v priestoroch kultúrneho domu na Krásnej. Turnaja sa zúčastnilo 22. súťažiacich. Turnaj zorganizovali poslanci obecného zastupiteľstva – p. Stromko, Hruška, Hokeš a Láska za podpory a pomoci Obecného úradu vo Veľkých Teriakovciach a sponzorov […]

18 projektov bude podporených sumou 158 500,- Sk

29. mája 2008

Komisia občianskeho združenia MAS MALOHONT hodnotila 25 projektov, ktoré predložili miestne samosprávy, školy, združenia i podnikatelia do Grantového programu MAS Prebúdzanie MALOHONTU. Podporených bude 18 projektov. Z 28 predložených projektov bol vylúčený jeden za nesplnenie jednej z podmienok a ďalšie dva projekty, ktoré v stanovenom termíne nedoplnili chýbajúce prílohy. Hodnotilo sa systémom každý hodnotiteľ – […]

Cvičenia pre ženy

22. mája 2008

Už niekoľko týždňov sa v priestoroch Materskej škôlky vo Veľkých Teriakovciach pravidelne organizujú relaxačné cvičenia pre ženy predovšetkým z našej obce. Záujem o ne je skutočne veľký, reakcie pozitívne. Že aj v našej obci máme pozorných a kreatívnych mužov, ktorým záleží na zdraví žien, svedčí iniciatíva pána Ing. Mačudu, ktorému sa podarilo zorganizovať ženy, cvičiteľku […]

Deň Zeme v mikroregióne

19. apríla 2008

Pri príležitosti svetového Dňa Zeme zorganizoval Mikroregión Rimava a Rimavica akciu, do ktorej sa zapojilo viac ako 140 dobrovoľníkov z 12 obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica a spoločne vyzbierali vyše 300 vriec odpadu. Aj napriek tomu, že dážď nám robil „spoločnosť“ počas celého dňa, ľudia nelenili a zapojili sa do zbierania odpadkov, ktoré sa povaľujú […]

Výzva na predkladanie projektov

4. apríla 2008

Občianske združenie Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci Grantového programu Prebúdzanie MALOHONTU. Podporené budú malé projekty a aktivity zamerané na niektorú z týchto oblastí: 1. rozvoj cestovného ruchu 2. obnova, úprava a zatraktívnenie prostredia v regióne 3. voľno časové aktivity O finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov sa môžu uchádzať obce, mestá, […]

Rekonštrukcia mlyna vo Veľkých Teriakovciach začala

16. februára 2008

Občianske združenie OZVENY Hrachovo začína v týchto mesiacoch s rekonštrukciou vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach, na ktorého obnovu a zariadenie získalo 516 161 EUR z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Zákazku na rekonštrukciu objektu mlyna získala na základe predloženej ponuky stavebná firma PS – NOVOPS a.s. z Lučenca. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác […]

Ciele FK Veľké Teriakovce na súťažný ročník 2007/08

2. septembra 2007

Prednedávnom odštartoval ďalší súťažný ročník 1. triedy oblastnej futbalovej ligy, v ktorej majú už tradičné zastúpenie muži, dorast i žiaci Veľkých Teriakoviec. O cieľoch jednotlivých tímov hovorí tréner, Ondrej Borláš.Publikované 2. septembra 2007 1) MUŽI Skončiť v tabuľke do 7. miesta. Nie to síce ambiciózny cieľ, ale musíme vychádzať z reality. Budujeme nové mužstvo, mladí […]