100.rokov ČSČK

Pri príležitosti mimoriadneho výročia – 100.rokov od založenia ČSČK , ako najväčšej humanitárnej organizácie Čechov a Slovákov, sa konalo v našej obci 7.júna 2019 slávnostné oceňovanie viacnásobných darcov krvi. Darovať niekomu krv je ten najšľachetnejších a najväčší dar, ktorý nič nestojí, ale pre obdarovaného môže znamenať záchranu života a zdravia. A práve oslovovanie budúcich darcov a organizovanie odberov krvi patrí k hlavným prioritám SČK . My môžeme byť hrdí , že aj v našej obci máme niekoľko viacnásobných darcov krvi, ktorým sme sa pri príležitosti tohto významného jubilea poďakovali za ich nezištnú pomoc druhým.

Sú to: 1. František Beňuš, ktorý daroval krv už neuveriteľných 90 krát, je držiteľom diamantovej plakety prof. MUDr. Janka Janského 2. Iveta Špitálová, držiteľka zlatej Janského plakety 3. Ľubor Palkovič, držiteľ zlatej Janského plakety 4. Ing. Jozef Mačuda, držiteľ striebornej Janského plakety 5. Daniel Benco, držiteľ striebornej Janského plakety 6. Róbert Kraus, držiteľ bronzovej Janského plakety

Do histórie ČSČK, ktorá sa začala písať od 6 . februára 1919, nás podrobne zasvätila bývalá vedúca tajomníčka Územného spolku v Rimavskej Sobote – pani Júlia Oravcová. Všetkým prítomným členom ČK a viacnásobným darcom krvi prišiel zaspievať spevácky súbor Čarenčianka. Nechýbalo ani občerstvenie a výborné koláčiky našich členiek. Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu za spoluprácu pri príprave i finančnú pomoc a M. Hanovi za pomoc pri organizovaní tohto stretnutia. Ďakujeme!