Verejné dokumenty

Ostatné dokumenty


Dátum Popis Stiahnuť/zobraziť
13.11.2017 Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľké Teriakovce. (755 KB) save
07.03.2017 Záverečný účet obce za rok 2016 (221 KB) save
09.02.2017 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľké Teriakovce (51 KB) save
28.04.2016 Výberové konanie Šanca pre Dražice - KC Vrbovce 11.5.2016 (455 KB) save
31.03.2016 2016 Rozvoz TKO a SZ. (74 KB) save
01.08.2015 Kúpna zmluva Oravec,Oravcová, obec Veľké Teriakovce - odpis notárska zápisnica N 368/2015 , Nz 23664/2015 , NCR1s 2419 /2015 (1 MB) save
09.12.2013 Zmluva o dielo č. 12/2011 (1 MB) save
22.11.2012 Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č.1040/2012/UZ (59 KB) save
22.11.2012 Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie preklenovacieho úveru (142 KB) save
30.10.2012 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1914/2012/D (98 KB) save
30.10.2012 Zmluva o termínovanom úvere č. 1040/2012UZ (992 KB) save
09.12.2011 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 (325 KB) save


Video

Zber TKO a SZ 2018

Plagát

© Veľké Teriakovce 2010-2018

Odporúčame rozlíšenie obrazovky 1024x768 a vyššie.
Page by Peter Boháčik