Články z obce

Rekonštrukcia mlyna vo Veľkých Teriakovciach začala

index

Občianske združenie OZVENY Hrachovo začína v týchto mesiacoch s rekonštrukciou vodného mlyna vo Veľkých Teriakovciach, na ktorého obnovu a zariadenie získalo 516 161 EUR z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Zákazku na rekonštrukciu objektu mlyna získala na základe predloženej ponuky stavebná firma PS - NOVOPS a.s. z Lučenca.

Mlyn Veľké Teriakovce Mlyn Veľké Teriakovce

Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác vrátane obnovy zachovaného technologického zariadenia je v júni 2009. Po tejto fáze prác budeme pokračovať s vybavením mlyna, aby následne mohol slúžiť na prezentačné a vzdelávacie aktivity v regióne. Súčasťou tejto časti projektu bude aj zozbieranie historických podkladov a materiálov (informácií, fotodokumentácie, predmetov, náradí a pod.) týkajúcich sa nielen mlyna a histórie s ním spojenej, ale aj histórie celého regiónu Gemer – Malohont. Zdokumentovaná história, inštalácia expozícií regionálneho múzea, zariadenie tvorivých dielní, vzdelávacích priestorov a informačného centra bude tvoriť záver projektu, ktorým sa začne písať nová „história" mlyna ako prezentačného centra.

Mlyn Veľké Teriakovce Mlyn Veľké Teriakovce

Významné míľniky v projekte:

december 2005 - výzva na predloženie projektov marec 2006 - predloženie projektu na Úrad vlády SR november 2006 - umiestnenie projektu v hodnotení na Slovensku na treťom mieste oblasti zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva jún 2007 - oficiálne schválenie projektu v Bruseli november 2007 - podpísanie zmluvy o pridelení podpory na realizáciu projektu

Finančný mechanizmus EHP Úrad vlády SR Nórsky finančný mechanizmus

Miroslava Kubaliakováo.z. OZVENY HrachovoVideo

Zber TKO a SZ 2018

Plagát

© Veľké Teriakovce 2010-2018

Odporúčame rozlíšenie obrazovky 1024x768 a vyššie.
Page by Peter Boháčik